Uppdrag att biträda Justitiedepartementet i den rådgivande panelen och därefter den rådgivande kommittén inför införandet av en enhetlig patentdomstol (Ju 2019:D)

Kommittéberättelse Ju 2019:D uppdraget, se PM Ju2019/02371/LP

uppdraget, se PM Ju2019/02371/LP

Uppdrag att biträda Justitiedepartementet i den rådgivande panelen och därefter den rådgivande kommittén inför införandet av en enhetlig patentdomstol (Ju 2019:D)


Beteckning: Ju 2019:D
Departement: Justitiedepartementet
Senast ändrad: 2019-07-05
Status: Bokstavskommitté B
Tillkallade enligt regeringens bemyndigande den: 2019-06-27
Direktiv för uppdraget, se PM Ju2019/02371/LP
Lokal:
Uppdraget beräknas vara slutfört 31 december 2019.


SammansättningRapporter

Kommittéberättelser

Kommittéberättelser innehåller information om de utredningar som regeringen har tillsatt, bland annat om vilka personer som arbetar i utredningarna.