Uppdrag att lämna förslag på åtgärder för ökad kvalitet i lärarutbildningen samt åtgärder för att underlätta för fler att bli lärare (U 2019:B)

Kommittéberättelse U 2019:B

Uppdrag att lämna förslag på åtgärder för ökad kvalitet i lärarutbildningen samt åtgärder för att underlätta för fler att bli lärare (U 2019:B)


Beteckning: U 2019:B
Departement: Utbildningsdepartementet
Senast ändrad: 2019-10-18
Status: Bokstavskommitté B
Tillkallade enligt regeringens bemyndigande den: 2019-10-17
Direktiv för
Lokal:SammansättningRapporter