Uppdrag om märkning och registrering av katter (N 2018:E)

Kommittéberättelse N 2018:E uppdraget, se PM N2018/03762/DL

uppdraget, se PM N2018/03762/DL

Uppdrag om märkning och registrering av katter (N 2018:E)


Beteckning: N 2018:E
Departement: Näringsdepartementet
Senast ändrad: 2018-09-04
Status: Bokstavskommitté B
Tillkallade enligt regeringens bemyndigande den: 2018-06-18
Direktiv för uppdraget, se PM N2018/03762/DL
Lokal:
Uppdraget ska redovisas senast 31 augusti 2019.


SammansättningRapporter