Uppdrag om socialnämndens skyldighet att utreda och fastställa faderskap för barn i vissa situationer (S 2019:A)

Kommittéberättelse S 2019:A uppdraget, se dnr. S2019/01624/FST

uppdraget, se dnr. S2019/01624/FST

Uppdrag om socialnämndens skyldighet att utreda och fastställa faderskap för barn i vissa situationer (S 2019:A)


Beteckning: S 2019:A
Departement: Socialdepartementet
Senast ändrad: 2019-06-11
Status: Bokstavskommitté B
Tillkallade enligt regeringens bemyndigande den: 2019-04-03
Direktiv för uppdraget, se dnr. S2019/01624/FST
Lokal:
Uppdraget ska redovisas senast den 30 september 2019.


SammansättningRapporter

Kommittéberättelser

Kommittéberättelser innehåller information om de utredningar som regeringen har tillsatt, bland annat om vilka personer som arbetar i utredningarna.