Utreda hur direktivet om proportionalitetsprövning före antagandet av ny reglering av yrken kan genomföras i svensk rätt samt att följa upp genomförarandet av yrkeskvalifikationsdirektivet (UD 2019:A)

Kommittéberättelse UD 2019:A uppdraget, se dnr. UD2019/07470/HI

uppdraget, se dnr. UD2019/07470/HI

Utreda hur direktivet om proportionalitetsprövning före antagandet av ny reglering av yrken kan genomföras i svensk rätt samt att följa upp genomförarandet av yrkeskvalifikationsdirektivet (UD 2019:A)


Beteckning: UD 2019:A
Departement: Utrikesdepartementet
Senast ändrad: 2019-05-20
Status: Bokstavskommitté B
Tillkallade enligt regeringens bemyndigande den: 2019-04-30
Direktiv för uppdraget, se dnr. UD2019/07470/HI
Lokal:
Uppdraget beräknas vara slutfört 30 november 2019.


SammansättningRapporter

Kommittéberättelser

Kommittéberättelser innehåller information om de utredningar som regeringen har tillsatt, bland annat om vilka personer som arbetar i utredningarna.