Utreda vissa frågor i säkerhetsskyddsregleringen (Ju 2019:B)

Kommittéberättelse Ju 2019:B uppdraget se, PM Ju2019/01787/LP

uppdraget se, PM Ju2019/01787/LP

Utreda vissa frågor i säkerhetsskyddsregleringen (Ju 2019:B)


Beteckning: Ju 2019:B
Departement: Justitiedepartementet
Senast ändrad: 2019-07-05
Status: Bokstavskommitté B
Tillkallade enligt regeringens bemyndigande den: 2019-05-09
Direktiv för uppdraget se, PM Ju2019/01787/LP
Lokal:
Uppdraget i den del som avser säkerhetsprövning av domare ska redovisas senast den 2 december 2019. Den andra delen av uppdraget ska redovisas senast den 12 maj 2020.


SammansättningRapporter

Kommittéberättelser

Kommittéberättelser innehåller information om de utredningar som regeringen har tillsatt, bland annat om vilka personer som arbetar i utredningarna.