Utreda vissa frågor i säkerhetsskyddsregleringen (Ju 2019:B)

Kommittéberättelse Ju 2019:B se, PM Ju2019/01787/LP

se, PM Ju2019/01787/LP

Utreda vissa frågor i säkerhetsskyddsregleringen (Ju 2019:B)


Beteckning: Ju 2019:B
Departement: Justitiedepartementet
Senast ändrad: 2019-05-10
Status: Bokstavskommitté B
Tillkallade enligt regeringens bemyndigande den: 2019-05-09
Direktiv för se, PM Ju2019/01787/LP
Lokal:
Uppdraget i den del som avser säkerhetsprövning av domare ska redovisas senast den 2 december 2019. Den andra delen av uppdraget ska redovisas senast den 12 maj 2020.


SammansättningRapporter