Utredningen En nationell samordnare mot våld i nära relationer (Ju 2012:05)

Kommittéberättelse Ju 2012:05 utredningen, se dir. 2012:38

utredningen, se dir. 2012:38

Utredningen En nationell samordnare mot våld i nära relationer (Ju 2012:05)


Beteckning: Ju 2012:05
Departement: Justitiedepartementet
Senast ändrad: 2015-03-11
Status: Avslutad 2014 A
Tillkallade enligt regeringens bemyndigande den: 2012-04-26
Direktiv för utredningen, se dir. 2012:38
Lokal:
Uppdraget är därmed slutfört.


Sammansättning


Särskild utredare: Carin, Götblad, fr.o.m. 2012-05-05 t.o.m. 2014-06-30
Kanslichef: Bynander, Kerstin, fr.o.m. 2012-06-04 t.o.m. 2013-06-30
Kanslichef: Sparr, Martin, fr.o.m. 2013-06-01 t.o.m. 2014-07-04
Bitr. kanslichef: Eriksson, Fredrik, fr.o.m. 2012-06-11 t.o.m. 2014-07-04
Kommunikationsansvarig: Kellerborg, Staffan, fr.o.m. 2012-07-16 t.o.m. 2013-08-31
Sekreterare: Blombergsson, Lina, fr.o.m. 2012-09-01 t.o.m. 2013-08-18
Sekreterare: Brandell, Yvonne, fr.o.m. 2013-02-18 t.o.m. 2014-07-04
Sekreterare: Fahlén, Andreas, fr.o.m. 2012-10-01 t.o.m. 2014-06-30
Sekreterare: Hollmer, Miriam, fr.o.m. 2013-10-14 t.o.m. 2014-07-04
Sekreterare: Håkansson, Per-Arne, fr.o.m. 2014-02-01 t.o.m. 2014-06-13
Sekreterare: Lindström, Peter, fr.o.m. 2012-08-01 t.o.m. 2012-12-31
Sekreterare: Meyer, Ylva, fr.o.m. 2012-08-20 t.o.m. 2013-02-28
Sekreterare: Persson, Olga, fr.o.m. 2012-01-28 t.o.m. 2014-03-31

Rapporter

SOU 2014:49Volym 1 av 2: Våld i nära relationer - en folkhälsofråga. Förslag för ett effektivare arbete
SOU 2014:49Volym 2 av 2 (Bilaga): Utveckla lokalsamhällets arbete mot våld i nära relationer - En vägledning för kommuner, landsting, statliga myndigheter och idéburna organisationer