Utredningen om arvsfrågor i internationella situationer (Ju 2012:13)

Kommittéberättelse Ju 2012:13 utredningen, se dir. 2012:106

utredningen, se dir. 2012:106

Utredningen om arvsfrågor i internationella situationer (Ju 2012:13)


Beteckning: Ju 2012:13
Departement: Justitiedepartementet
Senast ändrad: 2015-03-11
Status: Avslutad 2014 A
Tillkallade enligt regeringens bemyndigande den: 2012-10-18
Direktiv för utredningen, se dir. 2012:106
Lokal:
Uppdraget är därmed slutfört.


Sammansättning


Särskild utredare: Eriksson, Anders, fr.o.m. 2012-10-18 t.o.m. 2014-04-30
Sakkunnig: Wulker Roos, Jenny, fr.o.m. 2012-11-07 t.o.m. 2014-04-30
Expert: Beergrehn, Ulrika, fr.o.m. 2012-11-07 t.o.m. 2014-04-30
Expert: Bergquist, Ulf, fr.o.m. 2012-11-07 t.o.m. 2014-04-30
Expert: Conradsson, Linda, fr.o.m. 2012-11-07 t.o.m. 2014-04-30
Expert: Gerelius, Torbjörn, fr.o.m. 2012-11-07 t.o.m. 2014-04-30
Expert: Hellner, Michael, fr.o.m. 2012-11-07 t.o.m. 2014-04-30
Expert: Jänterä-Jareborg, Maarit, fr.o.m. 2012-11-07 t.o.m. 2014-04-30
Expert: Reich Sjögren, Mia, fr.o.m. 2012-11-07 t.o.m. 2014-04-30
Sekreterare: Gutrad, Dina, fr.o.m. 2012-11-01 t.o.m. 2014-04-30

Rapporter

SOU 2014:25Internationella rättsförhållanden rörande arv

Kommittéberättelser

Kommittéberättelser innehåller information om de utredningar som regeringen har tillsatt, bland annat om vilka personer som arbetar i utredningarna.