Utredningen om åtgärder för att minska fel i folkbokföringen (Fi 2019:05)

Kommittéberättelse Fi 2019:05 utredningen, se dir. 2019:54

utredningen, se dir. 2019:54

Utredningen om åtgärder för att minska fel i folkbokföringen (Fi 2019:05)


Beteckning: Fi 2019:05
Departement: Finansdepartementet
Senast ändrad: 2019-09-20
Status: Pågående P
Tillkallade enligt regeringens bemyndigande den: 2019-09-05
Direktiv för utredningen, se dir. 2019:54
Lokal:
Uppdraget beräknas vara slutfört 1 april 2021.


SammansättningRapporter