Utredningen om bättre förutsättningar för tillgång till och vidareutnyttjande av öppna data och offentlig digital information (I 2019:01)

Kommittéberättelse I 2019:01 utredningen, se dir. 2019:20

utredningen, se dir. 2019:20

Utredningen om bättre förutsättningar för tillgång till och vidareutnyttjande av öppna data och offentlig digital information (I 2019:01)


Beteckning: I 2019:01
Departement: Infrastrukturdepartementet
Senast ändrad: 2019-07-11
Status: Pågående P
Tillkallade enligt regeringens bemyndigande den: 2019-05-02
Direktiv för utredningen, se dir. 2019:20
Lokal:
Utredningen beräknas avsluta sitt arbete senast 15 maj 2020.


Sammansättning


Sekreterare: Holmdahl, Cecilia, fr.o.m. 2019-09-01
Sekreterare: Nordfeldt, Anja, fr.o.m. 2019-08-05
Sekreterare: Warnolf, Alexander, fr.o.m. 2019-08-18

Rapporter