Utredningen om bättre konkurrens i bostadsbyggandet (Fi 2019:04)

Kommittéberättelse Fi 2019:04 utredningen, se dir. 2019:31

utredningen, se dir. 2019:31

Utredningen om bättre konkurrens i bostadsbyggandet (Fi 2019:04)


Beteckning: Fi 2019:04
Departement: Finansdepartementet
Senast ändrad: 2019-06-25
Status: Pågående P
Tillkallade enligt regeringens bemyndigande den: 2019-06-13
Direktiv för utredningen, se dir. 2019:31
Lokal:
Utredningen beräknas avsluta sitt arbete senast 14 december 2020.


Sammansättning


Särskild utredare: Ågren, Maria, fr.o.m. 2019-06-19

Rapporter