Utredningen om en EU-anpassad lagstiftning om läkemedel för djur (N 2019:01)

Kommittéberättelse N 2019:01 utredningen, se dir. 2019:53

utredningen, se dir. 2019:53

Utredningen om en EU-anpassad lagstiftning om läkemedel för djur (N 2019:01)


Beteckning: N 2019:01
Departement: Näringsdepartementet
Senast ändrad: 2019-09-13
Status: Pågående P
Tillkallade enligt regeringens bemyndigande den: 2019-09-05
Direktiv för utredningen, se dir. 2019:53
Lokal:
Uppdraget beräknas vara slutfört 30 september 2020.


Sammansättning


Särskild utredare: Wennhall, Jenny, fr.o.m. 2019-09-11
Sekreterare: Rosengren, Caroline, fr.o.m. 2019-09-23

Rapporter