Utredningen om en moderniserad arbetsrätt (A 2019:01)

Kommittéberättelse A 2019:01 utredningen, se dir. 2019:17

utredningen, se dir. 2019:17

Utredningen om en moderniserad arbetsrätt (A 2019:01)


Beteckning: A 2019:01
Departement: Arbetsmarknadsdepartementet
Senast ändrad: 2020-07-03
Status: Pågående P
Tillkallade enligt regeringens bemyndigande den: 2019-04-25
Direktiv för utredningen, se dir. 2019:17
Lokal:
Utredningen beräknas avsluta sitt arbete senast 31 maj 2020.


Sammansättning


Särskild utredare: Toijer, Gudmund, fr.o.m. 2019-04-25 t.o.m. 2020-06-01
Sakkunnig: Edlundh, Hanna, fr.o.m. 2019-05-20 t.o.m. 2020-04-19
Sakkunnig: Kristenssom, Elisabeth, fr.o.m. 2019-05-20 t.o.m. 2020-06-01
Sakkunnig: Lagerstedt, Sofie, fr.o.m. 2020-03-16 t.o.m. 2020-06-01
Sakkunnig: Nahum, Ruth-Aïda, fr.o.m. 2020-04-20 t.o.m. 2020-06-01
Sakkunnig: Ståhl, Susanna, fr.o.m. 2019-05-20 t.o.m. 2020-06-01
Sakkunnig: Svensson, Hanna, fr.o.m. 2019-05-20 t.o.m. 2020-03-15
Expert: Bergström, Ola, fr.o.m. 2019-05-20 t.o.m. 2020-06-01
Expert: Breman, Anna, fr.o.m. 2019-04-25 t.o.m. 2019-11-30
Expert: Nordström Skans, Oscar, fr.o.m. 2019-04-25 t.o.m. 2020-06-01
Expert: Olli Segendorf, Åsa, fr.o.m. 2020-02-17 t.o.m. 2020-06-01
Expert: Skedinger, Per, fr.o.m. 2019-04-25 t.o.m. 2020-06-01
Argulander, Lise-Lotte, fr.o.m. 2019-05-23 t.o.m. 2020-06-01
Beckman, Niklas, fr.o.m. 2019-05-23 t.o.m. 2020-06-01
Björck, Tomas, fr.o.m. 2019-05-23 t.o.m. 2020-06-01
Lidén, Jens, fr.o.m. 2019-05-23 t.o.m. 2020-06-01
Mann, Hedda, fr.o.m. 2019-05-23 t.o.m. 2020-06-01
Maier Söderberg, Lena, fr.o.m. 2019-05-23 t.o.m. 2020-06-01
Rehnström, Sofie, fr.o.m. 2019-05-23 t.o.m. 2020-06-01
Huvudsekreterare: Gartell, Marie, fr.o.m. 2019-06-01 t.o.m. 2020-06-07
Sekreterare: Andersson Joona, Pernilla, fr.o.m. 2019-08-01 t.o.m. 2020-05-31
Sekreterare: Larsson, Tommy, fr.o.m. 2019-06-01 t.o.m. 2020-05-31
Sekreterare: Rasmussen, Maria, fr.o.m. 2019-04-25 t.o.m. 2020-06-01

Rapporter

SOU 2020:30Betänkande En moderniserad arbetsrätt

Kommittéberättelser

Kommittéberättelser innehåller information om de utredningar som regeringen har tillsatt, bland annat om vilka personer som arbetar i utredningarna.