Utredningen om nya kapitaltäckningsregler för värdepappersbolag (Fi 2019:02)

Kommittéberättelse Fi 2019:02 utredningen, se dir. 2019:22

utredningen, se dir. 2019:22

Utredningen om nya kapitaltäckningsregler för värdepappersbolag (Fi 2019:02)


Beteckning: Fi 2019:02
Departement: Finansdepartementet
Senast ändrad: 2020-03-27
Status: Pågående P
Tillkallade enligt regeringens bemyndigande den: 2019-05-16
Direktiv för utredningen, se dir. 2019:22
Lokal:
Utredningen beräknas avsluta sitt arbete senast 28 februari 2020.


Sammansättning


Särskild utredare: Lindeblad, Ann-Christine, fr.o.m. 2019-05-16 t.o.m. 2020-03-09
Expert: Demander, Johanna, fr.o.m. 2019-06-24 t.o.m. 2020-03-09
Expert: Fick, Joakim, fr.o.m. 2019-06-24 t.o.m. 2020-03-09
Expert: Mannent, Jenny, fr.o.m. 2019-06-24 t.o.m. 2020-02-09
Expert: Olin, Maria, fr.o.m. 2019-06-24 t.o.m. 2020-03-09
Expert: Svensson, Anna, fr.o.m. 2019-06-24 t.o.m. 2020-03-09
Sekreterare: Gensmann, Camilla, fr.o.m. 2019-05-16 t.o.m. 2020-03-09
Sekreterare: Lycke, Johan, fr.o.m. 2019-05-16 t.o.m. 2020-03-09

Rapporter

SOU 2020:12Nya kapitaltäckningsregler för värdepappersbolag

Kommittéberättelser

Kommittéberättelser innehåller information om de utredningar som regeringen har tillsatt, bland annat om vilka personer som arbetar i utredningarna.