Direktinvesteringsutredningen (Ju 2019:06)

Kommittéberättelse Ju 2019:06 utredningen, se dir. 2019:50

utredningen, se dir. 2019:50

Direktinvesteringsutredningen (Ju 2019:06)


Beteckning: Ju 2019:06
Departement: Justitiedepartementet
Senast ändrad: 2020-06-03
Status: Pågående P
Tillkallade enligt regeringens bemyndigande den: 2019-08-22
Direktiv för utredningen, se dir. 2019:50
Lokal:
Utredningen beräknas avsluta sitt arbete senast 2 november 2021.


Sammansättning


Särskild utredare: Heckscher, Sten, fr.o.m. 2019-08-22
Sakkunnig: Andersson, Mari, fr.o.m. 2019-09-19
Sakkunnig: Billinger, Nils Gunnar, fr.o.m. 2019-09-19
Expert: Ahlfors, Viktoria, fr.o.m. 2019-10-24
Expert: Behseta Sundell, Pegah, fr.o.m. 2019-10-24 t.o.m. 2020-01-15
Expert: Bergkvist, Tobias, fr.o.m. 2019-10-24
Expert: Boman, Philippa, fr.o.m. 2019-10-24
Expert: Bozzo, Martina, fr.o.m. 2019-10-24 t.o.m. 2020-02-26
Expert: Brohman, Ola, fr.o.m. 2020-01-15
Expert: Elfvin, Lars, fr.o.m. 2019-10-24
Expert: Hallberg, Jonas, fr.o.m. 2019-10-24
Expert: Hammarberg, Anna, fr.o.m. 2019-10-24
Expert: Kinnander, Jan, fr.o.m. 2019-10-24
Expert: Källström Howding, David, fr.o.m. 2020-05-11
Expert: Leeman, Dan, fr.o.m. 2019-10-24 t.o.m. 2020-05-27
Expert: Ljungbert, Eva, fr.o.m. 2019-10-24
Expert: Ottosson, Heléne, fr.o.m. 2020-05-11
Expert: Skjöldebrand, Cecilia, fr.o.m. 2020-02-27
Expert: Sundström, Karl, fr.o.m. 2019-10-24
Expert: Tischner, Robert, fr.o.m. 2020-05-28
Expert: Ulfvensjö-Baltatzis, Maria, fr.o.m. 2019-10-24
Sekreterare: Bertelsen, Eva, fr.o.m. 2020-04-23
Sekreterare: Höök, Johan, fr.o.m. 2019-09-01 t.o.m. 2020-04-14
Sekreterare: Stensbäck, Malin, fr.o.m. 2019-09-01

Rapporter

SOU 2020:11Kompletterande bestämmelser till EU:s förordning om utländska direktinvesteringar

Kommittéberättelser

Kommittéberättelser innehåller information om de utredningar som regeringen har tillsatt, bland annat om vilka personer som arbetar i utredningarna.