Utredningen om genomförande av visselblåsardirektivet (A 2019:02)

Kommittéberättelse A 2019:02 utredningen, se dir. 2019:24

utredningen, se dir. 2019:24

Utredningen om genomförande av visselblåsardirektivet (A 2019:02)


Beteckning: A 2019:02
Departement: Arbetsmarknadsdepartementet
Senast ändrad: 2019-07-15
Status: Pågående P
Tillkallade enligt regeringens bemyndigande den: 2019-05-29
Direktiv för utredningen, se dir. 2019:24
Lokal:
Utredningen beräknas avsluta sitt arbete senast 29 maj 2020.


Sammansättning


Särskild utredare: Askersjö, Inga-Lill, fr.o.m. 2019-05-29
Huvudsekreterare: Larsson, Per, fr.o.m. 2019-06-10
Sekreterare: Broman Lindfors, Malin, fr.o.m. 2019-08-12
Sekreterare: Fagerberg Portero, Linnea, fr.o.m. 2019-08-12
Sekreterare: Karlsson, Niklas, fr.o.m. 2019-07-01

Rapporter