Utredningen om konsumentskydd vid finansiell rådgivning (Ju 2012:14)

Kommittéberättelse Ju 2012:14 utredningen, se dir. 2012:98 och dir. 2013:90

utredningen, se dir. 2012:98 och dir. 2013:90

Utredningen om konsumentskydd vid finansiell rådgivning (Ju 2012:14)


Beteckning: Ju 2012:14
Departement: Justitiedepartementet
Senast ändrad: 2015-03-11
Status: Avslutad 2014 A
Tillkallade enligt regeringens bemyndigande den: 2012-09-27
Direktiv för utredningen, se dir. 2012:98 och dir. 2013:90
Lokal:
Uppdraget är därmed slutfört.


Sammansättning


Särskild utredare: Norling, Thomas, fr.o.m. 2012-12-01 t.o.m. 2014-01-31
Expert: Allard, Joachim, fr.o.m. 2012-12-01 t.o.m. 2014-01-31
Expert: Blomqvist, Cecilia, fr.o.m. 2012-12-01 t.o.m. 2014-01-31
Expert: Carlberg, Charlotta, fr.o.m. 2012-12-01 t.o.m. 2014-01-31
Expert: Eriksson, Sten, fr.o.m. 2012-12-12 t.o.m. 2014-01-31
Expert: Erséus, Catarina, fr.o.m. 2012-12-01 t.o.m. 2014-01-31
Expert: Evenås, Anders, fr.o.m. 2012-12-01 t.o.m. 2013-04-30
Expert: Falk, Lena, fr.o.m. 2012-12-01 t.o.m. 2014-01-31
Expert: Hosinsky, Marie, fr.o.m. 2012-12-01 t.o.m. 2014-01-31
Expert: Karlsson, Robert, fr.o.m. 2013-05-01 t.o.m. 2014-01-31
Expert: Korling, Fredric, fr.o.m. 2012-12-01 t.o.m. 2014-01-31
Expert: König, Jakob, fr.o.m. 2012-12-01 t.o.m. 2014-01-31
Expert: Lind, Staffan, fr.o.m. 2012-12-01 t.o.m. 2014-01-31
Expert: Mitelman, Sara, fr.o.m. 2012-12-01 t.o.m. 2014-01-31
Expert: Schüllerqvist, Niklas, fr.o.m. 2012-12-01 t.o.m. 2014-01-31
Expert: Ulfward, Marie-Louise, fr.o.m. 2012-12-01 t.o.m. 2014-01-31
Expert: Wesshagen, Åsa, fr.o.m. 2012-12-01 t.o.m. 2014-01-31
Expert: Westerståhl, Kicki, fr.o.m. 2012-12-01 t.o.m. 2014-01-31
Sekreterare: Agnvall, Marcus, fr.o.m. 2013-01-01 t.o.m. 2014-01-31

Rapporter

SOU 2014:4Det måste gå att lita på konsumentskyddet