Utredningen om nya konsumentköpregler (Ju 2019:04)

Kommittéberättelse Ju 2019:04 utredningen, se dir. 2019:45

utredningen, se dir. 2019:45

Utredningen om nya konsumentköpregler (Ju 2019:04)


Beteckning: Ju 2019:04
Departement: Justitiedepartementet
Senast ändrad: 2019-08-30
Status: Pågående P
Tillkallade enligt regeringens bemyndigande den: 2019-07-18
Direktiv för utredningen, se dir. 2019:45
Lokal:
Utredningen ska redovisas senast den 1 september 2020.


Sammansättning


Särskild utredare: Bonthron, Malin, fr.o.m. 2019-07-18
Sekreterare: Nilsson Taari, Pia, fr.o.m. 2019-09-07

Rapporter