Utredningen om ökade förutsättningar för hållbara investeringsprojekt i framtidens hälso- och sjukvård (S 2019:03)

Kommittéberättelse S 2019:03 utredningen, se dir. 2019:69

utredningen, se dir. 2019:69

Utredningen om ökade förutsättningar för hållbara investeringsprojekt i framtidens hälso- och sjukvård (S 2019:03)


Beteckning: S 2019:03
Departement: Socialdepartementet
Senast ändrad: 2020-01-13
Status: Pågående P
Tillkallade enligt regeringens bemyndigande den: 2019-10-17
Direktiv för utredningen, se dir. 2019:69
Lokal:
Utredningen beräknas avsluta sitt arbete senast 15 januari 2021.


Sammansättning


Särskild utredare: Wallström, Sofia, fr.o.m. 2019-11-18
Sekreterare: Andersson, Fredrik, fr.o.m. 2019-12-03

Rapporter