Tilläggsdirektiv till Riksbankskommittén (Fi 2016:15)

Kommittédirektiv 2019:13 kommittébeteckning: Fi 2016:15

kommittébeteckning: Fi 2016:15

Tilläggsdirektiv till Riksbankskommittén (Fi 2016:15)

Beslut vid regeringssammanträde den 11 april 2019

Förlängd tid för uppdraget

Regeringen beslutade den 22 december 2016 att ge en parlamentariskt sammansatt kommitté i uppdrag att göra en översyn av det penningpolitiska ramverket och lagen (1988:1385) om Sveriges riksbank (dir. 2016:114). Enligt kommittédirektiven skulle uppdraget redovisas senast den 31 maj 2019.

Regeringen gav den 12 oktober 2017 Riksbankskommittén även i uppdrag att lämna förslag om Riksbankens finansiella oberoende och balansräkning och på vilka villkor Riksbanken får förstärka valutareserven genom lån av Riksgäldskontoret (dir. 2017:100). Tidpunkten för redovisning av uppdraget ändrades inte.

Riksbankskommittén överlämnade den 11 juni 2018 delbetänkandet Tryggad tillgång till kontanter (SOU 2018:42).

Utredningstiden förlängs. Uppdraget ska i stället redovisas i sin helhet senast den 30 november 2019.

     (Finansdepartementet)

Kommittédirektiv

Kommittédirektiv är riktlinjer för de utredningar, eller kommittéer, som regeringen tillsätter.