Tilläggsdirektiv till Styr- och resursutredningen (Strut) (U 2017:05)

Kommittédirektiv 2018:108 kommittébeteckning: U 2017:05

kommittébeteckning: U 2017:05

Tilläggsdirektiv till Styr- och resursutredningen (Strut) (U 2017:05)

Beslut vid regeringssammanträde den 1 november 2018

Förlängd tid för uppdraget

Regeringen beslutade den 27 april 2017 att ge en särskild utredare i uppdrag att göra en samlad översyn av universitetens och högskolornas styrning, inklusive resurstilldelning (dir. 2017:46). Uppdraget ska enligt direktiven redovisas senast den 3 december 2018.

Utredningstiden förlängs. Uppdraget ska i stället redovisas senast den 1 februari 2019.

     (Utbildningsdepartementet)

Kommittédirektiv

Kommittédirektiv är riktlinjer för de utredningar, eller kommittéer, som regeringen tillsätter.