Tilläggsdirektiv till Utredningen för ett effektivt offentligt främjande av utländska investeringar (UD 2018:01)

Kommittédirektiv 2018:113 kommittébeteckning: UD 2018:01

kommittébeteckning: UD 2018:01

Tilläggsdirektiv till Utredningen för ett effektivt offentligt främjande av utländska investeringar (UD 2018:01)

Beslut vid regeringssammanträde den 6 december 2018

Förlängd tid för uppdraget

Regeringen beslutade den 8 februari 2018 kommittédirektiv om ett effektivt offentligt främjande av utländska investeringar (dir. 2018:3). Enligt utredningens direktiv ska uppdraget redovisas senast den 31 december 2018.

Utredningstiden förlängs. Uppdraget ska i stället redovisas senast den 30 april 2019.

     (Utrikesdepartementet)

Kommittédirektiv

Kommittédirektiv är riktlinjer för de utredningar, eller kommittéer, som regeringen tillsätter.