Tilläggsdirektiv till Utredningen om antidopning och dataskydd (S 2018:07)

Kommittédirektiv 2019:2 kommittébeteckning: S 2018:07

kommittébeteckning: S 2018:07

Tilläggsdirektiv till Utredningen om antidopning och dataskydd (S 2018:07)

Beslut vid regeringssammanträde den 14 februari 2019

Förlängd tid för uppdraget

Regeringen beslutade den 26 april 2018 att ge en särskild utredare i uppdrag att utreda vissa frågor om antidopningsarbete inom idrotten (dir. 2018:31). Enligt utredningens direktiv skulle uppdraget redovisas senast den 28 februari 2019.

Utredningstiden förlängs. Uppdraget ska i stället redovisas senast den 31 maj 2019.

     (Socialdepartementet)

Kommittédirektiv

Kommittédirektiv är riktlinjer för de utredningar, eller kommittéer, som regeringen tillsätter.