Tilläggsdirektiv till Utredningen om översyn av miljöövervakningen (M 2017:03)

Kommittédirektiv 2018:104 kommittébeteckning: M 2017:03

kommittébeteckning: M 2017:03

Tilläggsdirektiv till Utredningen om översyn av miljöövervakningen (M 2017:03)

Beslut vid regeringssammanträde den 6 september 2018

Förlängd tid för uppdraget

Regeringen beslutade den 1 juni 2017 kommittédirektiv om översyn av miljöövervakningen (dir. 2017:58). Enligt utredningens direktiv ska uppdraget slutredovisas senast den 30 november 2018.

Utredningstiden förlängs. Uppdraget ska i stället slutredovisas senast den 30 april 2019.

     (Miljö- och energidepartementet)

Kommittédirektiv

Kommittédirektiv är riktlinjer för de utredningar, eller kommittéer, som regeringen tillsätter.