Tilläggsdirektiv till Utredningen om informationsskyldighet för skatterådgivare (Fi 2017:03)

Kommittédirektiv 2018:34 kommittébeteckning: Fi 2017:03

kommittébeteckning: Fi 2017:03

Tilläggsdirektiv till Utredningen om informationsskyldighet för skatterådgivare (Fi 2017:03)

Beslut vid regeringssammanträde den 26 april 2018

Förlängd tid för uppdraget

Regeringen beslutade den 6 april 2017 kommittédirektiv om informationsskyldighet för skatterådgivare (dir 2017:38). Enligt direktiven skulle uppdraget redovisas senast den 31 oktober 2018.

Utredningstiden förlängs. Uppdraget ska i stället redovisas senast den 31 december 2018.

     (Finansdepartementet)