Begäran om granskning av eventuell brist på samråd med EU-nämnden från regeringens sida

KU-anmälan 2010/11:8 (050-3135-2010/11) av Fredrik Olovsson (S)

Fredrik Olovsson (S)

FREDRIK OLOVSSON

Riksdagsledamot (S)

2011-07-13

Dnr 050-3135-2010/11

 

Begäran om granskning av eventuell brist på samråd med EU-nämnden från regeringens sida.

 

I början av april aviserade Portugal att man avsåg lämna in en ansökan till EU om krislån. Finansminister Anders Borg kommenterade det hela i flera medier, bland annat på följande sätt:

 

"- Det här beskedet borde ha kommit i november eller december. Nu har Portugal landat i en regeringskris, med lån som förfaller på 150-200 miljarder under mellantiden. Det är en väldigt besvärlig situation."[1]

 

Detta och andra uttalanden som gjorts till pressen tyder på att finansministern på någon ekofinsession under hösten ska ha framfört officiella svenska synpunkter på att Portugal då borde ha ansökt om krislån från EU. Det skulle vid den tiden ha varit ett mycket betydelsefullt ställningstagande med stor betydelse såväl politiskt som ekonomiskt. Från EU-nämnden känner jag emellertid inte igen att nämnden diskuterat och än mindre sanktionerat den ståndpunkt kring Portugals agerande som finansministern gav uttryck för i samband med ekofinsessionen den 8 april 2011.

 

Ett statsråd har, precis som alla andra, rätt till yttrandefrihet och möjlighet att göra allmänpolitiska uttalanden. I samband med beslut i EU gäller emellertid den särskilda ordning där regeringen företräder Sverige men ska ha förankrat sina ståndpunkter efter samråd med riksdagen.

 

Då något samråd kring den av Borg uttryckta uppfattningen om att Portugals i november eller december borde ha lämnat in en ansökan till EU om krislån mig veterligt inte skett före finansministerns uttalande, vill jag att konstitutionsutskottet granskar vad som förts fram som svenska ståndpunkter på ekofinsessionerna under hösten och vintern och om dessa ståndpunkter varit föremål för samråd i enlighet med regeringsformen och riksdagsordningen. Om synpunkterna inte förts fram på ekofinsessionen finns det anledning för utskottet att granska varför finansministern i så fall ger sken av att så varit fallet.

 

 

Fredrik Olovsson

 [1] http://arbetarbladet.se/nyheter/jobbpengar/1.2930328-borg-portugal-i-besvarlig-situation

KU-anmälningar

Riksdagsledamöterna kan lämna in anmälningar till konstitutionsutskottet, KU, om att KU ska granska olika ministrar i regeringen. KU:s behandling av anmälningarna finns i KU:s granskningsbetänkande.