Begäran om granskning av regeringens motstridiga uttalanden om Arlanda

KU-anmälan 2019/20:38 (2109-2019/20) av MARIA STOCKHAUS (M)

MARIA STOCKHAUS (M)

MARIA STOCKHAUS
Riksdagsledamot (M)
2020-06-17
Dnr 2109-2019/20

Granskning av regeringens motstridiga uttalanden om Arlanda

Flyget är en av de branscher som drabbats hårdast av Coronakrisen. Arlandas betydelse för såväl Stockholmsregionen som hela Sverige kan inte underskattas. Hela Sverige behöver tydliga besked om Arlanda.

Den 15 juni 2020 höll regeringen och samarbetspartierna en presskonferens där regeringens stöd till SAS offentliggjordes. På presskonferensen meddelade finansmarknads- och biträdande finansminister Per Bolund (MP) att regeringen står bakom Swedavias beslut att inte gå vidare med utbyggnad av Arlanda.

Samma dag förnekade näringsminister Ibrahim Baylan (S) att något sådant beslut hade tagits. (Öppet bråk i regeringen - MP till motangrepp mot S, Expressen, 15 juni 2020) Regeringsformen 7 kap 3 § säger att regeringen fattar beslut kollektivt. Motstridiga budskap från olika statsråd riskerar att missleda allmänheten om vad som faktiskt är beslutat av regeringen.Även andra representanter för regeringspartierna och samarbetspartierna har uttalat motstridiga uppgifter om Arlandas framtid och regeringens beslut.

Konstitutionsutskottet, KU, har i ett flertal ärenden behövt framhålla vikten av att statsråds uttalanden ska vara korrekta. Mot bakgrund av det ovanstående och i synnerhet behovet av tydliga besked om framtiden för flyget och Arlanda, hemställer jag att KU granskar finansmarknads- och biträdande finansminister Per Bolunds (MP) och näringsminister Ibrahim Baylans (S) uttalanden om utbyggnad av Arlanda.

Maria Stockhaus

KU-anmälningar

Riksdagsledamöterna kan lämna in anmälningar till konstitutionsutskottet, KU, om att KU ska granska olika ministrar i regeringen. KU:s behandling av anmälningarna finns i KU:s granskningsbetänkande.