Försök från Utbildningsdepartementet att påverka programinnehållet i Sveriges television

KU-anmälan 2010/11:15 (050-899-2010/11) av Peter Persson (S)

Peter Persson (S)

PETER PERSSON

Riksdagsledamot (S)

 

Stockholm 2010-11-09

 

 

Begäran om granskning av försök från utbildningsdepartementet att påverka programinnehållet i Sveriges television

 

Den 15 september sändes programmet "Uppdrag granskning" i SvT. Programmet handlade om skolfrågor och utbildningsminister Jan Björklund skulle delta i programmet i samband med den debatt som följde på det inledande reportaget. På "Uppdrag gransknings" blogg beskriver ansvarige utgivare Lars-Göran Svensson att pressekreteraren hos utbildningsminister Jan Björklund, Anders Andrén - som hade fått en förhandstitt på reportaget - hörde av sig med vad som beskrivs som ett "minst sagt märkligt krav".

 

Pressekreteraren krävde av ansvarige utgivaren att inslaget skulle klippas om, "inte på grund av någon felaktighet utan för att ett vallöfte som Jan Björklund och alliansen lanserade för några veckor sedan skulle tas med i reportaget".

 

Lars-Göran Svensson uttalade sig i Expressen på följande sätt:

"- Frågan var helt okomplicerad. Självklart klipper vi inte om inslaget.
- Det har aldrig hänt förut att en regeringstjänsteman ringer och försöker påverka innehållet inför en sändning, säger han."

 

Enligt 1 kap. 3§ i yttrandefrihetsgrundlagen finns det ett förbud mot att myndigheter idkar censur eller försöker hindra eller förbjuda en utsändning av t ex ett TV-program. KU har tidigare i betänkandet 2004/05:KU20 understrukit vikten av att statsråd i kontakten med medieföretag inte agerar så att den redaktionella självständigheten kan ifrågasättas.

 

Jag vill starkt ifrågasätta om inte agerandet från utbildningsdepartementet är just ett ifrågasättande av den redaktionella självständigheten. Jag vill därför att konstitutionsutskottet granskar lämpligheten i agerandet från utbildningsdepartementet.

 

Peter Persson (S)