Granskning av finansminister Anders Borg med anledning av hanteringen av riksdagens beslut om e-boksmoms

KU-anmälan 2012/13:22 (1169-2012/13) av Mats Pertoft (MP)

Mats Pertoft (MP)

 

 

MATS PERTOFT

Riksdagsledamot (MP)

 

 

Stockholm 2013-01-31

 

 

Begäran hos konstitutionsutskottet om granskning av finansminister Anders Borg med anledning av hanteringen av riksdagens beslut om e-boksmoms.

 

I Sverige beskattas böcker med 6 % men e-böcker med 25 %. Detta på grund av en EU-överenskommelse om e-böcker.

 

Förläggarbranschen och övriga intressenter har länge drivit frågan om att böcker, oavsett form, skall beskattas med samma momssats, d.v.s. 6 %.

 

Under våren 2011 lade EU-kommissionen fram en grönbok med förslag hur man i framtiden skulle förfara med moms inom EU-området.

 

Det svenska svaret på EU-kommissionens Grönbok om moms formulerades av skatteutskottet 110511 och beslutades av riksdagen i kammaren 110518.

 

Den svenska regeringen genom finansminister Anders Borg formulerade det slutgiltiga svenska svaret på EU-kommissionens Grönbok om moms 110530.

 

I Skatteutskottets betänkande och i riksdagens beslut tydliggjordes klart att riksdagen önskade se en sänkning av momsen på e-böcker från 25 % till 6 %. Detta tydliggjordes även i media.

 

I regeringens svar till kommissionen nämns överhuvudtaget inte frågan om sänkt moms på e-böcker.

 

Med anledning av att finansminister Anders Borg på ett så uppenbart sätt gått emot riksdagens beslut i frågan och inte med ett ord nämnt frågan om behovet av att sänka momsen på e-böcker från 25 till 6 % och därmed anpassa momssatsen på e-böcker till den som gäller för alla andra böcker anmäler jag finansministern till Konstitutionsutskottet för bristande respekt mot riksdagen beslut.

 

 

Mats Pertoft

Riksdagsledamot (MP), ledamot i skatteutskottet

 

KU-anmälningar

Riksdagsledamöterna kan lämna in anmälningar till konstitutionsutskottet, KU, om att KU ska granska olika ministrar i regeringen. KU:s behandling av anmälningarna finns i KU:s granskningsbetänkande.