Granskning av hur justitie- & migrationsminister Morgan Johansson har hanterat instrumentet skriftlig fråga

KU-anmälan 2019/20:32 (1485-2019/20) av Kjell-Arne Ottosson (KD)

Kjell-Arne Ottosson (KD)

Kjell-Arne Ottosson
Riksdagsledamot (KD)
2020-03-11
Dnr 1485-2019/20

Granskning av hur justitie- & migrationsminister Morgan Johansson har hanterat instrumentet skriftlig fråga

Den 15 mars 2019 utlovade justitie- & migrationsminister Morgan Johansson en utredning kring djurrättsaktivism för att se över lagstiftningen om olaga intrång.

Då denna utredning inte hade presenterats i höst valde undertecknad att lämna in en skriftlig fråga 2019/20:491, Brott begångna av djurrättsaktivister den 26 november 2019.

Efter att denna fråga lämnats in fick jag meddelande om fördröjt svar åtta gånger. Enligt det senaste meddelandet skulle svaret komma den 11 mars. Dessa meddelanden bifogas anmälan.

Eftersom jag inte hade fått svar i slutet av januari valde jag att ställa en fråga till ministern under riksdagens frågestund. Dock presenterades inget svar på frågan. Ministern påpekade att man haft annat att göra på departementet och således prioriterat annat. Man behövde således mer tid.

Då jag inte heller i början av mars hade fått något svar valde jag att på nytt ställa en fråga till ministern i frågestunden men valde då istället att vinkla frågan om ministern ansåg att detta var ett korrekt hanterande av instrumentet skriftlig fråga. Inte heller denna gång presenterades ett svar på hur ministern såg på hanterandet av min skriftliga fråga eller på själva huvudfrågan om den utlovade utredningen. Enligt ministerns muntliga svar kunde det ibland vara bra att få lite mera tid eftersom man då kunde komma med ett fylligare svar. Återigen påpekade han att man har haft andra prioriteringar.

Dock kom det till slut ett skriftligt svar den 6 mars, dock utan svar i själva sakfrågan.

Jag yrkar att konstitutionsutskottet granskar justitie- & migrationsminister Morgan Johanssons hantering av denna skriftliga fråga. Då med ingången att svaret fördröjdes i över tre månader. Är det ett korrekt hanterande av instrumentet skriftlig fråga och av oss som ledamöter i Sveriges riksdag?

Kjell-Arne Ottosson

Bilaga 1: Skriftliga frågan 2019/20:491Bilaga 2-9: Meddelande om fördröjt svarBilaga 10: Svar på frågan

KU-anmälningar

Riksdagsledamöterna kan lämna in anmälningar till konstitutionsutskottet, KU, om att KU ska granska olika ministrar i regeringen. KU:s behandling av anmälningarna finns i KU:s granskningsbetänkande.