Hemställan om granskning av inrikesminister Mikael Dambergs uppgifter i media om Sveriges beredskap gällande helikoptrar för brandbekämpning

KU-anmälan 2018/19:25 (2706-2018/19) av CAROLINE NORDENGRIP (SD)

CAROLINE NORDENGRIP (SD)

CAROLINE NORDENGRIP
Riksdagsledamot (SD)
2019-06-17
Dnr 2706-2018/19

Hemställan om granskning av inrikesminister Mikael Dambergs uppgifter i media om Sveriges beredskap gällande helikoptrar för brandbekämpning

Sveriges beredskap för skogsbränder har kritiserats såsom bristfällig, men i april i år kom besked att beredskapen förbättrats. Ett budskap som dessutom upprepats i media vid ett flertal tillfällen.

Under april 2019 uppgav inrikesminister Mikael Damberg vid ett antal tillfällen att staten sett till att förbereda sig och att Myndigheten för samhällsskydd och beredskap tecknat avtal om 30 helikoptrar från privata helikopterföretag som finns i beredskap för att tidigt kunna släcka bränder.

– MSB har tecknat avtal med 30 helikoptrar från privata helikopterföretag som finns i beredskap för att tidigt kunna släcka bränderna, sa inrikesminister Mikael Damberg (S) till nyhetsbyrån TT den 23 april.

Enligt bland annat Sveriges television är dessa uppgifter emellertid felaktiga. Endast 10 helikoptrar har de facto upphandlats. Därtill har endast två av dessa kapacitet för 1 000 liter vatten. Se bifogade länkar.

Om nu aktuella medieuppgifter stämmer så har statsrådets uttalanden inte varit korrekta. Konstitutionsutskottet granskade i betänkande 2017/18:KU20, sidan 300 och framåt, ett inlägg på Justitie- och migrationsministern Morgan Johanssons twitterkonto, som avsåg information om icke fullständig statistik rörande arbetslösheten bland utrikes födda. Konstitutionsutskottet uttalade därvid att det då aktuella uttalandet gav en missvisande bild och att Justitie- och migrationsministern ansvarar för att de uppgifter han lämnar är korrekta.

Liknande omständigheter torde föreligga i nu aktuellt ärende.

Jag hemställer därför att Konstitutionsutskottet granskar statsrådets uttalande om antalet upphandlade helikoptrar.

Caroline Nordengrip

https://www.dn.se/nyheter/sverige/inrikesministerministern-nu-ar-vi-battre-forberedda/

http://www.kristianstadsbladet.se/nyheter/damberg-vi-ar-battre-forberedda-i-ar/

https://omni.se/30-msb-helikoptrar-var-i-sjalva-verket-10-slarvat/a/Jo7knR

https://www.svt.se/nyheter/inrikes/svt-granskar-upphandlingen-av-brandhelikoptrar-msb-spred-felaktiga-uppgifter-andrar-siffra-efter-fragor

https://www.expressen.se/nyheter/msb-spred-felaktiga-uppgifter-om-helikopterberedskap-slarvat/

http://www.sydostran.se/okategoriserade/msb-slarvade-med-helikoptersiffror/

KU-anmälningar

Riksdagsledamöterna kan lämna in anmälningar till konstitutionsutskottet, KU, om att KU ska granska olika ministrar i regeringen. KU:s behandling av anmälningarna finns i KU:s granskningsbetänkande.