Hemställan om granskning av regeringens försök att påverka Försäkringskassans utlämnande av offentliga handlingar

KU-anmälan 2018/19:24 (2142-2018/19) av ANGELIKA BENGTSSON (SD)

ANGELIKA BENGTSSON (SD)

ANGELIKA BENGTSSON
Riksdagsledamot (SD)
2019-04-17
Dnr 2142-2018/19

Hemställan om granskning av regeringens försök att påverka Försäkringskassans utlämnande av offentliga handlingar

I maj 2018 skickade Försäkringskassans tillförordnade generaldirektör ett mejl till fem centralt placerade personer på myndigheten. Hon hade då fått ”upprörda samtal” från socialdepartementet efter att Försäkringskassan lämnat ut handlingar som begärts av TV4. Handlingarna gällde möten mellan Annika Strandhälls statssekreterare och Ann-Marie Begler som sparkades från rollen som generaldirektör i slutet av april samma år.

I mejlet berättar Beglers efterträdare Maria Hemström Hemmingsson att departementet framfört kritik mot myndighetens hantering av allmänna handlingar och att ”det kommer att få allvarliga konsekvenser” för samarbetet mellan myndigheten och departementet. Hon skriver också att hon i framtiden själv vill avgöra om mötesanteckningar ska lämnas ut till media.

Enligt Olle Lundin, professor i förvaltningsrätt vid Uppsala universitet, är detta uppenbarligen ett sätt att försöka inskränka våra grundlagsskyddade rättigheter såsom meddelandefriheten, yttrandefriheten och informationsfriheten. Se bilaga.

En tjänsteman har rätt att lämna ut uppgifter som inte är belagda med sekretess. Det finns ingen skyldighet för en tjänsteman att meddela sin högre chef om att man lämnat ut offentliga handlingar eller andra handlingar som inte är belagda med sekretess. Då har man till och med rätt att vara anonym.

Det kan med fog ifrågasättas om departementets och generaldirektörens agerande står i förenlighet med Tryckfrihetsförordningens regler för utlämnande av allmän handling. Vidare kan ifrågasättas om ansvarigt statsråds agerande är förenligt med grundlagens stadgande om förvaltningens självständighet.

Jag hemställer därför att Konstitutionsutskottet granskar regeringens och statsrådet Annika Strandhälls agerande rörande Försäkringskassans hantering av utlämnande av allmänna handlingar och handlingar som inte belagda med sekretess.

Angelika Bengtsson (SD)

https://www.dn.se/nyheter/sverige/kritik-mot-regeringskansliet-efter-dns-avslojande-rent-bedrovligt/

https://www.dn.se/nyheter/sverige/regeringskansliet-uppmanade-f-kassan-att-inte-lamna-ut-uppgifter/

https://www.expressen.se/nyheter/regeringskansliet-uppmanade-f-kassan-att-sluta-lamna-ut-uppgifter-/

KU-anmälningar

Riksdagsledamöterna kan lämna in anmälningar till konstitutionsutskottet, KU, om att KU ska granska olika ministrar i regeringen. KU:s behandling av anmälningarna finns i KU:s granskningsbetänkande.