Regeringens beslut om förhandsprövning av nya programtjänster

KU-anmälan 2010/11:21 (050-1253-2010/11) av Wiwi-Anne Johansson (V)

Wiwi-Anne Johansson (V)

Till Sveriges riksdag

Konstitutionsutskottet

 

 

Anmälan till konstitutionsutskottet angående regeringens beslut om förhandsprövning av nya programtjänster

 

Regeringen beslöt torsdagen den 16 december att införa ett system med förhandsprövning av nya tjänster från SR, SVT och UR. Myndigheten för radio och tv ska pröva de tjänster som anmäls från bolagen sida och göra förhandsgranskning av de tjänster som Public service vill tillhandahålla. Detta förfarande måste anses strida mot yttrandefrihetsgrundlagens krav och public service ställning som oberoende medieföretag.

 

De formella grunderna är tydliga. Vårt främsta skydd för oberoende och yttrandefrihet i public service ligger i det grundlagsfästa skyddet enligt YGL 1 kap 3 §. Nu införs en innehållsprövning som ligger helt vid sidan av den ordning som föreskrivs i yttrandefrihetsgrundlagen. Kravet på prövning är grundlagsstridigt.

 

Fortsättningsvis ska public service-bolagen begära regeringens tillstånd för att göra nya och slagkraftiga satsningar. Radio och tv-myndigheten ska skicka ut verksamhetsidén på remiss till de kommersiella aktörerna på marknaden innan de kan lansera tjänsten. Detta är så klart nyhetsskadligt för public service som kommer i en mycket dålig ställning i förhållande till marknadsdrivna bolag.

 

Regeringen hävdar att grunden för beslutet är ett utslag i EU-domstolen och de minimiregler som detta beslut grundar sig på. För att tillgodose gällande EU-rätt torde dock de fleråriga sändningstillstånden som redan idag reglerar public service vara tillräckliga.

 

Konstitutionsutskottet bör snarast granska regeringens och kulturministerns hantering av ärendet och beslutets överensstämmelser med grundlagarna, i synnerhet YGL 1 kap 3 §.

 

Stockholm den 17 december 2010

 

 

Wiwi-Anne Johansson

KU-anmälningar

Riksdagsledamöterna kan lämna in anmälningar till konstitutionsutskottet, KU, om att KU ska granska olika ministrar i regeringen. KU:s behandling av anmälningarna finns i KU:s granskningsbetänkande.