Regeringens hantering för att bevara och stärka den svenska vargstammen

KU-anmälan 2010/11:22 (050-1385-2010/11) av Åsa Romson (MP)

Åsa Romson (MP)

ÅSA ROMSON

Riksdagsledamot (MP)

Miljö- och jordbruksutskottet

 

 

Stockholm 2011-01-04

 

 

Granskning av regeringens hantering för att bevara och stärka den svenska vargstammen, inklusive agerade för fortsättande av allmän licensjakt efter 2010.

 

Det har under 2010 framkommit allvarliga brister i grunden för besluten om genomförandet av allmän licensjakt på varg. Regeringen har ansvar att agera för att inte riskera att vargstammens framtidsutsikter försvagas. På flera punkter har regeringen inte svarat upp emot riksdagens krav på att vargstammens utveckling ska stärkas och inte hämmas (betänkande 2009/10 MJU8).

 

För det första kan vargar som är avkommor från invandrade vargar öster ifrån, vars gener skattas högt, mycket väl komma att dödas i licensjakten eftersom jakten gäller allmänt inom de utpekade områdena och inte, som det anges i regeringens proposition "de individer som visar tecken på inavelsdepression, hög inavelskoefficient eller som bär på defekta anlag." Att vissa av de kända östliga avkommornas revir är undantagna från jakt avhjälper inte risken att det finns djur med dessa oerhört viktiga gener inom andra områden som är öppna för jakt och därför kan komma att dödas.

 

För det andra har inga alternativa åtgärder till licensjakt för att förbättra acceptansen för varg i vargområdena analyserats eller övervägts, trots att det är ökad acceptans som är målet för rovdjurspolitiken och att dödandet av varg ses som en sista utväg. Utformningen av jakten verkar snarare minska acceptansen för inplanering eftersom reviren med inplanterad varg måste undantas från jakt om det ska vara meningsfullt.

 

För det tredje sa riksdagen redan i sitt beslut att det 2010 skulle göras inplantering av varg för att stärka genbasen. Planerna för sådan inplantering har stött på allvarliga problem och kraftigt försenats, men trots det fortsätter avskjutningen av vargstammen genom allmän licensjakt utan uppehåll.

 

EU:s miljökommissionär uttryckte i ett brev som blev känt i julhelgen en tydlig varning för att ytterligare jakt innan dess ett antal frågeställningar retts ut borde stoppas. Miljöministern avfärdade dock kategoriskt denna uppmaning och sa i media att han förväntande sig en prickning av EU i denna fråga. Mot bakgrund av ovanstående vill jag att Konstitutionsutskottet granskar regeringens hantering för att bevara och stärka den svenska vargstammen, inklusive agerade för fortsättande av allmän licensjakt efter 2010.

 

Åsa Romson, Riksdagsledamot (MP)

 

KU-anmälningar

Riksdagsledamöterna kan lämna in anmälningar till konstitutionsutskottet, KU, om att KU ska granska olika ministrar i regeringen. KU:s behandling av anmälningarna finns i KU:s granskningsbetänkande.