Särskilt protokoll utskottssammanträde 2006/07:21

utskottsdokument 2006/07:8E9

 

KONSTITUTIONSUTSKOTTET

 

 

SÄRSKILT

PROTOKOLL

 

UTSKOTTSSAMMANTRÄDE 2006/07:21

 

DATUM

Torsdagen den 29 mars 2007

TID

09.00 – 09.50, 10.00 – 10.35, 10.36 – 10.40, 11.00 – 11.30

NÄRVARANDE

Se bilaga 1

 

 

 

§ 1

Offentlig utfrågning med rättschefen Christina Weihe

 

Utskottet höll en offentlig utfrågning med rättschefen i Statsrådsberedningen Christina Weihe i granskningsärendena 2006/07:20, 36 och 38 Utrikesminister Carl Bildts finansiella intressen.

 

§ 2

Offentlig utfrågning med hyresrådet Erik Gerleman

 

Utskottet höll en offentlig utfrågning med hyresrådet Erik Gerleman vid Växjö tingsrätt i granskningsärende 2006/07:23 Regeringens hantering av hyresråden vid de mindre hyresnämnderna vid omorganisationen årsskiftet 2005/06.

 

§ 3

Styrningen av Vattenfall AB

 

Utskottet behandlade granskningsärende 2006/07:9 Styrningen av Vattenfall AB.

 

Utskottet beslutade att en skrivelse med vissa frågor skulle sändas till Vattenfalls verkställande direktör, Lars G Josefsson.

 

Ärendet bordlades.

 

§ 4

Ny suppleant till KUU

 

Utskottet utsåg Karl Sigfrid (m) till ytterligare suppleant i det sammansatta konstitutions- och utrikesutskottet (KUU).

 

§ 5

Planeringen för utskottets kommande utfrågningar

 

Kanslichefen informerade om planeringen för utskottets kommande utfrågningar och aviserade eventuellt utökade sammanträdestider.

 

§ 6

Proposition 2006/07:63 En anpassad försvarsunderrättelse-verksamhet

 

Kanslichefen informerade om försvarsutskottets planerade offentliga utfrågning om proposition 2006/07:63 En anpassad försvarsunderrättelseverksamhet. Utfrågningen i försvarsutskottet äger rum torsdagen den 12 april kl. 9.30-12.00 och KU:s ledamöter inbjuds att delta i utfrågningen.

 

§ 7

Offentlig utfrågning med f.d. statssekreterare Dan Eliasson

 

Utskottet höll en offentlig utfrågning med f.d. statssekreteraren Dan Eliasson i granskningsärendena 2006/07:1 och 2 Utrikesminister Laila Freivalds och regeringens roll vid stängning av en hemsida.

 

 

 

Vid protokollet

 

 

Kerstin Carlsson

 

Justeras

 

 

Berit Andnor

 

 

 

 


 

KONSTITUTIONSUTSKOTTET

 

Sammansättning 2007-01-16

NÄRVAROFÖRTECKNING

Bilaga 1

till särskilt protokoll

2006/07:21

 

§ 1

§§ 2-7

§

§

§

§

§

 

N

V

N

V

N

V

N

V

N

V

N

V

N

V

LEDAMÖTER

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Berit Andnor (s) ordf.

X

 

O

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Per Bill (m) v. ordf.

X

 

X

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Henrik von Sydow (m)

-

 

-

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Morgan Johansson (s)

X

 

O

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Eva Bengtson Skogsberg (m)

X

 

X

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Stefan Tornberg (c)

-

 

-

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Yilmaz Kerimo (s)

X

 

X

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Mauricio Rojas (fp)

X

 

X

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Helene Petersson i Stockaryd (s)

X

 

X

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Björn Leivik (m)

X

 

X

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Billy Gustafsson (s)

X

 

X

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ingvar Svensson (kd)

X

 

X

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Anna Bergkvist (m)

X

 

X

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Marianne Berg (v)

X

 

X

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Phia Andersson (s)

X

 

X

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Annie Johansson (c)

X

 

X

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Mikael Johansson (mp)

X

 

X

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

SUPPLEANTER

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Karl Sigfrid (m)

X

 

X

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Sinikka Bohlin (s)

O

 

X

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Marianne Watz (m)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Jan Björkman (s)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Hans Wallmark (m)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Kerstin Lundgren (c)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Christina Zedell (s)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Agneta Berliner (fp)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tommy Ternemar (s)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Olof Lavesson (m)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Kerstin Andersson (s)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Kjell Eldensjö (kd) tjl. t.o.m. 18/4

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ewa Björling (m)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Pernilla Zethraeus (v)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Mats Berglind (s)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Sven Bergström (c)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Peter Eriksson (mp)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tommy Waidelich (s)

 

 

X

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Eva Flyborg (fp)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Rossana Dinamarca (v)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Max Andersson (mp)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Lotta Jonsson (kd) ers. t.o.m. 18/4

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

N = Närvarande

x = ledamöter som deltagit i handläggningen

V = Votering

o = ledamöter som härutöver har varit närvarande