Särskilt protokoll utskottssammanträde 2006/07:22

utskottsdokument 2006/07:90A

 

KONSTITUTIONSUTSKOTTET

 

 

SÄRSKILT

PROTOKOLL

 

UTSKOTTSSAMMANTRÄDE 2006/07:22

 

DATUM

Tisdagen den 10 april 2007

TID

10.30 – 11.05, 11.30 – 12.35, 12.40 – 13.05

NÄRVARANDE

Se bilaga 1

 

§ 1

Vissa informationer

 

Kanslichefen anmälde att utrikesutskottet har berett samtliga utskott tillfälle att yttra sig över regeringens skrivelse 2006/07:85 Årsboken om EU.

Utskottet beslutade att bordlägga ärendet för beslut under nästa sammanträde.

 

Bitr. kanslichefen anmälde två inkommande utrikes besök, från Sydafrikas parlamentariska underrättelsekommitté Joint Standing Committee on Intelligence den 10 maj och från den europeiske ombudsmannen Nikiforos Diamandouros den 15 maj.

Frågorna bordlades.

 

§ 2

Offentliga utfrågningar i granskningen under dagen

 

Kanslichefen meddelade att utfrågningar äger rum under dagen enligt följande:

 

Kl. 11.30-12.30 F.d. utrikesminister Laila Freivalds

Granskningsärendena 1 och 2 Utrikesminister Laila Freivalds och regeringens roll vid stängning av en hemsida

 

Kl. 12.30-13.30 F.d. justitieminister Thomas Bodström

Granskningsärende 23 Regeringens hantering av hyresråden vid de mindre hyresnämnderna vid omorganisationen årsskiftet 2005/06

 

Den tidigare aviserade utfrågningen med Per Brilioth, verkställande direktör vid Vostok Nafta, avseende granskningsärendena 20, 36 och 38 Utrikesminister Carl Bildts finansiella intressen har blivit inställd på grund av återbud från Brilioth.

 

§ 3

Offentliga utfrågningar i granskningen den 12, 17 och 19 april

 

Utfrågningar inplanerade under tiden mellan den 12-17 april är följande:

 

Torsdagen den 12 april

Kl. 10.15-11.00 Kulturminister Lena Adelsohn Liljeroth

Granskningsärende 24 Regeringens handläggning av presstödet

 

Kl. 11.00-12.00 F.d. kulturminister Leif Pagrotsky

Granskningsärende 40 Före detta statsrådet Pagrotskys hantering av Europeiska kommissionens meddelande om en kommande formell granskning av presstödet

 

Tisdagen den 17 april:

Kl. 10.30-11.15 F.d. näringsminister Thomas Östros

Granskningsärende 9 Styrningen av Vattenfall AB

 

Kl. 11.15-12.00 F.d. kulturminister Cecilia Stegö Chiló

Granskningsärende 24 Regeringens handläggning av presstödet

 

Kl. 12.00-13.30 Utrikesminister Carl Bildt

Granskningsärendena 20, 36 och 38 Utrikesminister Carl Bildts finansiella intressen

 

Torsdagen den 19 april:

Kl. 09.00-12.00 Statsminister Fredrik Reinfeldt

Granskningsärendena

18 Statsminister Reinfeldts förordnande av statsråd

20, 36 och 38  Utrikesminister Carl Bildts finansiella intressen

21, 26, 29, 32, 33 och 39 Regeringens beredning av ärenden.

 

§ 4

Extrainsatt sammanträde måndagen den 16 april

 

Utskottet beslutade att sammanträda för utfrågning i granskningsärendena 20, 26 och 38 Utrikesminister Carl Bildts finansiella intressen med Ian H Lundin måndagen den 16 april kl. 15.00.

 

§ 5

Ny tid för utfrågning med Per Brilioth, vd för Vostok Nafta

 

Utskottet diskuterade att genomföra utfrågningen med Per Brilioth.

 

Kanslichefen gavs i uppdrag att efterhöra vilka datum som kan vara lämpliga för en ny utfrågning.

 

§ 6

Ny debattdag för granskningsbetänkandet KU20

 

Kanslichefen meddelade att debatten i kammaren med anledning av utskottets granskningsbetänkande 2006/07:KU20 nu planeras äga rum tisdagen den 19 juni kl. 10.00.

 

§ 7

Ajournering

 

Sammanträdet ajournerades till kl. 11.30.

 

§ 8

Offentlig utfrågning med f.d. utrikesminister Laila Freivalds

 

Utskottet höll en offentlig utfrågning med f.d. utrikesminister Laila Freivalds i granskningsärendena 1 och 2 Utrikesminister Laila Freivalds och regeringens roll vid stängning av en hemsida.

 

§ 9

Offentlig utfrågning med f.d. justitieminister Thomas Bodström

 

Utskottet höll en offentlig utfrågning med f.d. justitieminister Thomas Bodström i granskningsärende 23 Regeringens hantering av hyresråden vid de mindre hyresnämnderna vid omorganisationen årsskiftet 2005/06.

 

 

 

 

 

 

 

Vid protokollet

 

 

Kerstin Carlsson

 

Justeras

 

 

Berit Andnor

 

 

 

 


 

KONSTITUTIONSUTSKOTTET

 

Sammansättning 2007-01-16

NÄRVAROFÖRTECKNING

Bilaga 1

till särskilt protokoll

2006/07:22

 

§§ 1-7

§§ 8-9

§

§

§

§

§

 

N

V

N

V

N

V

N

V

N

V

N

V

N

V

LEDAMÖTER

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Berit Andnor (s) ordf.

X

 

O

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Per Bill (m) v. ordf.

X

 

X

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Henrik von Sydow (m)

X

 

X

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Morgan Johansson (s)

X

 

O

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Eva Bengtson Skogsberg (m)

X

 

X

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Stefan Tornberg (c)

X

 

X

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Yilmaz Kerimo (s)

X

 

X

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Mauricio Rojas (fp)

X

 

X

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Helene Petersson i Stockaryd (s)

X

 

X

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Björn Leivik (m)

X

 

X

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Billy Gustafsson (s)

X

 

X

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ingvar Svensson (kd)

X

 

X

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Anna Bergkvist (m)

X

 

X

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Marianne Berg (v)

X

 

X

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Phia Andersson (s)

X

 

X

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Annie Johansson (c)

X

 

X

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Mikael Johansson (mp)

-

 

X

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

SUPPLEANTER

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Karl Sigfrid (m)

 

 

O

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Sinikka Bohlin (s)

O

 

X

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Marianne Watz (m)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Jan Björkman (s)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Hans Wallmark (m)

 

 

O

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Kerstin Lundgren (c)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Christina Zedell (s)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Agneta Berliner (fp)

O

 

O

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tommy Ternemar (s)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Olof Lavesson (m)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Kerstin Andersson (s)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Kjell Eldensjö (kd) tjl. t.o.m. 18/4

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ewa Björling (m)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Pernilla Zethraeus (v)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Mats Berglind (s)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Sven Bergström (c)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Peter Eriksson (mp)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tommy Waidelich (s)

O

 

-

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Eva Flyborg (fp)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Rossana Dinamarca (v)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Max Andersson (mp)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Lotta Jonsson (kd) ers. t.o.m. 18/4

O

 

O

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

N = Närvarande

x = ledamöter som deltagit i handläggningen

V = Votering

o = ledamöter som härutöver har varit närvarande