Särskilt protokoll utskottssammanträde 2006/07:32

utskottsdokument 2006/07:9CC

 

KONSTITUTIONSUTSKOTTET

 

 

SÄRSKILT

PROTOKOLL

 

UTSKOTTSSAMMANTRÄDE 2006/07:32

 

DATUM

Tisdagen den 22 maj 2007

TID

11:05 – 11:20, 11:25 – 12.00

NÄRVARANDE

Se bilaga 1

 

 

 

§ 1

Utrikesminister Carl Bildts finansiella intressen. Fråga om utfrågning

 

Utskottet diskuterade möjligheterna att genomföra ytterligare en offentlig utfrågning med utrikesminister Carl Bildt i granskningsärendena 2006/07:20, 36 och 38 Utrikesminister Carl Bildts finansiella intressen.

 

Utskottet beslutade att ge kanslichefen i uppdrag att efterhöra lämpligt datum.

 

§ 2

Justering av protokoll

 

Utskottet justerade protokollet från sammanträdet tisdagen den 15 maj 2007.

 

§ 3

Statsminister Reinfeldts förordnande av statsråd

 

Utskottet behandlade granskningsärende 2006/07:18 Statsminister Reinfeldts förordnande av statsråd.

 

Ärendet bordlades.

 

§ 4

Statsministerns uttalande angående Radiotjänsts polisanmälningar av statsråd

 

Utskottet behandlade granskningsärende 2006/07:19 Statsministerns uttalande angående Radiotjänsts polisanmälningar av statsråd.

 

Ärendet bordlades.

 

§ 5

Regeringens beredning av ärenden

 

Utskottet behandlade granskningsärendena 2006/07:21, 26, 29, 32, 33 och 39 Regeringens beredning av ärenden.

 

Ärendena bordlades.

 

§ 6

Statsrådet Mats Odells aktieinnehav

 

Utskottet behandlade granskningsärende 2006/07:22 Statsrådet Mats Odells aktieinnehav.

 

Ärendet bordlades.

 

§ 7

Regeringens handläggning av presstödet

 

Utskottet behandlade granskningsärende 2006/07:24 Regeringens handläggning av presstödet.

 

Ärendet bordlades.

 

§ 8

Miljöministerns agerande i EU-nämnden

 

Utskottet behandlade granskningsärendena 2006/07:27 och 28 Miljöministerns agerande i EU-nämnden.

 

Ärendena bordlades.

 

§ 9

Finansminister Anders Borgs uttalande om skattevillkor för svenska sjömän på s.k. DIS-fartyg

 

Utskottet behandlade granskningsärende 2006/07:41 Finansminister Anders Borgs uttalande om skattevillkor för svenska sjömän på s.k. DIS-fartyg.

 

Ärendet bordlades.

 

§ 10

Upphandlingen av informationstjänster om nystartsjobb

 

Utskottet behandlade granskningsärende 2006/07:42 Upphandlingen av informationstjänster om nystartsjobb.

 

Ärendet bordlades.

 

§ 11

Utrikesminister Laila Freivalds och regeringens roll vid stängning av en hemsida

 

Utskottet behandlade granskningsärendena 2006/07:1 och 2 Utrikesminister Laila Freivalds och regeringens roll vid stängning av en hemsida.

 

Ärendena bordlades.

 

§ 12

Regeringens användning av förordningsmakten

 

Utskottet behandlade granskningsärende 2006/07:5 Regeringens användning av förordningsmakten.

 

Ärendet bordlades.

 

§ 13

Regeringens utövande av utnämningsmakten i samband med en viss utnämning

 

Utskottet behandlade granskningsärende 2006/07:7 Regeringens utövande av utnämningsmakten i samband med en viss utnämning.

 

Ärendet bordlades.

 


 

§ 14

Styrningen av Vattenfall AB

 

Utskottet behandlade granskningsärende 2006/06:9 Styrningen av Vattenfall AB.

 

Ärendet bordlades.

 

§ 15

Regeringens hantering av hyresråden vid de mindre hyresnämnderna vid omorganisationen årsskiftet 2005/06

 

Utskottet behandlade granskningsärende 2006/07:23 Regeringens hantering av hyresråden vid de mindre hyresnämnderna vid omorganisationen årsskiftet 2005/06.

 

Ärendet bordlades.

 

§ 16

Utnämning av nationell samordnare för barn i asylprocessen

 

Utskottet behandlade granskningsärendena 2006/07:30 och 31 Utnämning av nationell samordnare för barn i asylprocessen.

 

Ärendena bordlades.

 

§ 17

Före detta statsrådet Leif Pagrotskys handlande efter notifiering av förändringarna i presstödet

 

Utskottet behandlade granskningsärende 2006/07:40 Före detta statsrådet Leif Pagrotskys handlande efter notifiering av förändringarna i presstödet.

 

Ärendet bordlades.

 

 

Vid protokollet

 

 

Kerstin Carlsson

 

Justeras

 

 

Berit Andnor

 

 

 

 

 


 

KONSTITUTIONSUTSKOTTET

 

Sammansättning 2007-04-16

NÄRVAROFÖRTECKNING

Bilaga 1

till särskilt protokoll

2006/07:32

 

§ 1

§§ 2-3

§§ 4-17

§

§

§

§

 

N

V

N

V

N

V

N

V

N

V

N

V

N

V

LEDAMÖTER

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Berit Andnor (s) ordf.

X

 

X

 

-

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Per Bill (m) v. ordf.

X

 

-

 

X

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Henrik von Sydow (m)

X

 

X

 

X

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Morgan Johansson (s)

-

 

-

 

-

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Eva Bengtson Skogsberg (m)

X

 

X

 

X

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Stefan Tornberg (c)

X

 

X

 

X

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Yilmaz Kerimo (s)

X

 

X

 

X

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Mauricio Rojas (fp)

X

 

X

 

X

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Helene Petersson i Stockaryd (s)

X

 

X

 

X

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Björn Leivik (m)

X

 

X

 

X

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Billy Gustafsson (s)

X

 

X

 

X

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ingvar Svensson (kd)

X

 

X

 

X

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Anna Bergkvist (m)

X

 

X

 

X

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Marianne Berg (v)

X

 

X

 

X

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Phia Andersson (s)

X

 

X

 

X

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Annie Johansson (c)

X

 

X

 

X

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Mikael Johansson (mp)

X

 

X

 

X

 

 

 

 

 

 

 

 

 

SUPPLEANTER

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Karl Sigfrid (m)

O

 

X

 

O

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Sinikka Bohlin (s)

X

 

X

 

X

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Marianne Watz (m)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Jan Björkman (s)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Hans Wallmark (m)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Kerstin Lundgren (c)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Christina Zedell (s)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Agneta Berliner (fp)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tommy Ternemar (s)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Olof Lavesson (m)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Kerstin Andersson (s)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Kjell Eldensjö (kd)

O

 

O

 

O

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ewa Björling (m)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Pernilla Zethraeus (v)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Mats Berglind (s)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Sven Bergström (c)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Peter Eriksson (mp)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tommy Waidelich (s)

O

 

O

 

x

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Eva Flyborg (fp)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Rossana Dinamarca (v)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Max Andersson (mp)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Inger Jarl Beck (s)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

N = Närvarande

x = ledamöter som deltagit i handläggningen

V = Votering

o = ledamöter som härutöver har varit närvarande