Särskilt protokoll utskottssammanträde 2006/07:34

utskottsdokument 2006/07:9E1

 

KONSTITUTIONSUTSKOTTET

 

 

SÄRSKILT

PROTOKOLL

 

UTSKOTTSSAMMANTRÄDE 2006/07:34

 

DATUM

Tisdagen den 29 maj 2007

TID

11:18 – 12:18

NÄRVARANDE

Se bilaga 1

 

 

 

§ 1

Justering av protokoll

 

Utskottet justerade protokollet från sammanträdet tisdagen den 22 maj 2007.

 

§ 2

Statsministerns uttalande angående Radiotjänsts polisanmälningar av statsråd

 

Utskottet behandlade granskningsärende 2006/07:19 Statsministerns uttalande angående Radiotjänsts polisanmälningar av statsråd.

 

Ärendet bordlades.

 

§ 3

Utrikesminister Carl Bildts uppdrag och finansiella intressen

 

Utskottet behandlade granskningsärendena 2006/07:20, 36 och 38 Utrikesminister Carl Bildts uppdrag och finansiella intressen.

 

Ärendena bordlades.

 

§ 4

Statsrådet Mats Odells uppdrag och finansiella intressen

 

Utskottet behandlade granskningsärende 2006/07:22 Statsrådet Mats Odells uppdrag och finansiella intressen.

 

Ärendet bordlades.

 

§ 5

Finansminister Anders Borgs uttalande om skattevillkor för svenska sjömän på s.k. DIS-fartyg

 

Utskottet behandlade granskningsärende 2006/07:41 Finansminister Anders Borgs uttalande om skattevillkor för svenska sjömän på s.k. DIS-fartyg.

 

Ärendet bordlades.

 

§ 6

Regeringens agerande i fråga om hyresråden vid de mindre hyresnämnderna

 

Utskottet behandlade granskningsärende 2006/07:23 Regeringens agerande i fråga om hyresråden vid de mindre hyresnämnderna.

 

Ärendet bordlades.

§ 7

Utrikesminister Laila Freivalds och regeringens roll vid stängning av en hemsida

 

Utskottet behandlade granskningsärendena 2006/07:1 och 2 Utrikesminister Laila Freivalds och regeringens roll vid stängning av en hemsida.

 

Ärendena bordlades.

 

§ 8

Före detta statsrådet Leif Pagrotskys handlande efter notifiering av förändringarna i presstödet

 

Utskottet behandlade granskningsärende 2006/07:40 Före detta statsrådet Leif Pagrotskys handlande efter notifiering av förändringarna i presstödet.

 

Ärendet bordlades.

 

 

 

Vid protokollet

 

 

Kerstin Carlsson

 

Justeras

 

 

Berit Andnor

 

 

 

 


 

KONSTITUTIONSUTSKOTTET

 

Sammansättning 2007-04-16

NÄRVAROFÖRTECKNING

Bilaga 1

till särskilt protokoll

2006/07:34

 

§§ 1-3

§§ 4-5

§§ 6-8

§

§

§

§

 

N

V

N

V

N

V

N

V

N

V

N

V

N

V

LEDAMÖTER

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Berit Andnor (s) ordf.

X

 

X

 

-

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Per Bill (m) v. ordf.

X

 

X

 

X

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Henrik von Sydow (m)

X

 

X

 

X

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Morgan Johansson (s)

-

 

X

 

-

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Eva Bengtson Skogsberg (m)

X

 

X

 

X

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Stefan Tornberg (c)

X

 

X

 

X

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Yilmaz Kerimo (s)

X

 

X

 

X

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Mauricio Rojas (fp)

X

 

X

 

X

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Helene Petersson i Stockaryd (s)

X

 

X

 

X

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Björn Leivik (m)

X

 

X

 

X

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Billy Gustafsson (s)

X

 

X

 

X

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ingvar Svensson (kd)

X

 

X

 

X

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Anna Bergkvist (m)

X

 

X

 

X

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Marianne Berg (v)

-

 

-

 

-

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Phia Andersson (s)

X

 

X

 

X

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Annie Johansson (c)

X

 

X

 

X

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Mikael Johansson (mp)

X

 

X

 

X

 

 

 

 

 

 

 

 

 

SUPPLEANTER

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Karl Sigfrid (m)

O

 

O

 

O

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Sinikka Bohlin (s)

O

 

O

 

X

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Marianne Watz (m)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Jan Björkman (s)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Hans Wallmark (m)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Kerstin Lundgren (c)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Christina Zedell (s)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Agneta Berliner (fp)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tommy Ternemar (s)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Olof Lavesson (m)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Kerstin Andersson (s)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Kjell Eldensjö (kd)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ewa Björling (m)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Pernilla Zethraeus (v)

X

 

X

 

X

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Mats Berglind (s)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Sven Bergström (c)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Peter Eriksson (mp)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tommy Waidelich (s)

 

 

 

 

X

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Eva Flyborg (fp)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Rossana Dinamarca (v)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Max Andersson (mp)

O

 

O

 

O

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Inger Jarl Beck (s)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

N = Närvarande

x = ledamöter som deltagit i handläggningen

V = Votering

o = ledamöter som härutöver har varit närvarande