Särskilt protokoll utskottssammanträde 2008/09:37

utskottsdokument 2008/09:20EBEF

 

 

KONSTITUTIONSUTSKOTTET

 

 

SÄRSKILT

PROTOKOLL

 

UTSKOTTSSAMMANTRÄDE 2008/09:37

 

DATUM

Torsdagen den 23 april 2009

TID

09.55-10.50

NÄRVARANDE

Se bilaga 1

 

 

 

§ 1

Justering av protokoll

 

Protokoll från sammanträdet den 21 april 2009 justerades.

 

§ 2

Anmälningar

 

Kanslichefen meddelade att en ny granskningsanmälan kommit in.

  • Regleringsbrev för AMS och Arbetsförmedlingen,
    (dnr 050-2370-2008/09).

 

§ 3

Granskningsärende 17-19 – Regeringens agerande i avvisningsärende gällande en marockansk medborgare

 

Utskottet behandlade granskningsärendet angående regeringens agerande i avvisningsärende gällande en marockansk medborgare.

 

Ärendet bordlades.

 

§ 4

Granskningsärende 8 – Beredning av regeringens proposition 2007/08:49 Statligt tandvårdsstöd

 

Utskottet behandlade granskningsärendet angående beredning av regeringens proposition 2007/08:49 Statligt tandvårdsstöd.

 

Ärendet bordlades.

 

§ 5

 

Granskningsärende 12 – Regeringens hantering av frågan om heltäckande internationellt förbud rörande klustervapen

 

Utskottet behandlade granskningsärendet angående regeringens hantering av frågan om heltäckande internationellt förbud rörande klustervapen.

 

Ärendet bordlades.

 


 

§ 6

 

Granskningsärende 2 – Regeringens handläggning av merkostnadsersättning i avtal om plusjobb

 

Utskottet behandlade granskningsärendet angående regeringens handläggning av merkostnadsersättning i avtal om plusjobb.

 

Ärendet bordlades.

 

§ 7

 

Granskningsärende 23 – Regeringens hantering av forskningsmedel

 

Utskottet behandlade granskningsärendet angående regeringens hantering av forskningsmedel.

 

Ärendet bordlades.

 

§ 8

Granskningsärende 22 – Regeringens agerande avseende vissa anslag på tilläggsbudget

 

Utskottet behandlade granskningsärendet angående regeringens agerande avseende vissa anslag på tilläggsbudget.

 

Ärendet bordlades.

 

§ 9

Granskningsärende 31 – Anmälan mot jordbruksminister Eskil Erlandsson för bristande information om fiskeförhandlingar

 

Utskottet behandlade granskningsärendet angående anmälan mot jordbruksminister Eskil Erlandsson för bristande information om fiskeförhandlingar.

 

Ärendet bordlades.

 

§ 10

Granskningsärende 32 – Granskning av statsrådet Cristina Husmark Pehrssons styrning av Försäkringskassan

 

Utskottet behandlade granskningsärendet angående granskning av statsrådet Cristina Husmark Pehrssons styrning av Försäkringskassan.

 

Ärendet bordlades.

 

§ 11

Granskningsärende 20 – Utbildningsminister Jan Björklunds användande av Skolverket i syfte att analysera statistik i egen sak

 

Utskottet behandlade granskningsärendet angående utbildningsminister Jan Björklunds användande av Skolverket i syfte att analysera statistik i egen sak.

 

Ärendet bordlades.

 


 

§ 12

Granskningsärende 34 – Statsrådet Sven Otto Littorins uppträdande i samband med en interpellationsdebatt

 

Utskottet behandlade granskningsärendet angående statsrådet Sven Otto Littorins uppträdande i samband med en interpellationsdebatt.

 

Ärendet bordlades.

 

 

Vid protokollet

 

 

Justeras

 

 

Berit Andnor

 

 

 

 

 


 

 

KONSTITUTIONSUTSKOTTET

 

Förteckningen uppdaterad 2009-02-11

NÄRVAROFÖRTECKNING

Bilaga 1

till särskilt protokoll

2008/09:37

 

§1-5

§6-7

§8-11

§12

§

§

§

 

N

V

N

V

N

V

N

V

N

V

N

V

N

V

LEDAMÖTER

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Berit Andnor (s) ordf.

X

 

X

 

X

 

X

 

 

 

 

 

 

 

Per Bill (m) v. ordf.

X

 

X

 

X

 

X

 

 

 

 

 

 

 

Margareta Cederfelt (m)

X

 

X

 

X

 

X

 

 

 

 

 

 

 

Morgan Johansson (s)

-

 

-

 

-

 

-

 

 

 

 

 

 

 

Andreas Norlén (m)

X

 

X

 

X

 

X

 

 

 

 

 

 

 

Stefan Tornberg (c)

X

 

X

 

X

 

X

 

 

 

 

 

 

 

Yilmaz Kerimo (s)

-

 

-

 

-

 

-

 

 

 

 

 

 

 

Cecilia Wigström i Göteborg (fp)

X

 

X

 

X

 

X

 

 

 

 

 

 

 

Helene Petersson i Stockaryd (s)

X

 

X

 

X

 

X

 

 

 

 

 

 

 

Björn Leivik (m)

X

 

X

 

X

 

X

 

 

 

 

 

 

 

Billy Gustafsson (s)

X

 

X

 

X

 

X

 

 

 

 

 

 

 

Ingvar Svensson (kd)

X

 

X

 

X

 

X

 

 

 

 

 

 

 

Anna Tenje (m) tjl. tom 30/4 -09

-

 

-

 

-

 

-

 

 

 

 

 

 

 

Marianne Berg (v)

-

 

-

 

-

 

-

 

 

 

 

 

 

 

Phia Andersson (s)

X

 

X

 

X

 

X

 

 

 

 

 

 

 

Annie Johansson (c)

X

 

X

 

X

 

X

 

 

 

 

 

 

 

Mikael Johansson (mp)

X

 

X

 

X

 

X

 

 

 

 

 

 

 

SUPPLEANTER

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Karl Sigfrid (m)

X

 

O

 

X

 

O

 

 

 

 

 

 

 

Sinikka Bohlin (s)

X

 

X

 

X

 

X

 

 

 

 

 

 

 

Marianne Watz (m)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tone Tingsgård (s)

X

 

X

 

X

 

X

 

 

 

 

 

 

 

Hans Wallmark (m)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Kerstin Lundgren (c)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Christina Zedell (s)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Helena Bargholtz (fp)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tommy Ternemar (s)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Olof Lavesson (m)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Kerstin Haglö (s)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Otto von Arnold (kd)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Malin Löfsjögård (m)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Wiwi-Anne Johansson (v)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Mats Berglind (s)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Sven Bergström (c)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Peter Eriksson (mp)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tommy Waidelich (s)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Camilla Lindberg (fp)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Rossana Dinamarca (v)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Max Andersson (mp)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Inger Jarl Beck (s)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Anna Kinberg Batra (m)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Birgitta Sellén (c)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Eva Bengtson Skogsberg (m)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Kjell Eldensjö (kd)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Willemo Carlsson (m) tom 30/4-09

O

 

X

 

O

 

X

 

 

 

 

 

 

 

N=Närvarande,  V=votering,  x=ledamöter som deltagit i handl., o=ledamöter som härutöver varit närvarande x) = deltagit delvis