Särskilt protokoll utskottssammanträde 2008/09:39

utskottsdokument 2008/09:21AFA5

 

 

KONSTITUTIONSUTSKOTTET

 

 

SÄRSKILT

PROTOKOLL

 

UTSKOTTSSAMMANTRÄDE 2008/09:39

 

DATUM

Tisdagen den 5 maj 2009

TID

11.20-12.40

NÄRVARANDE

Se bilaga 1

 

 

 

§ 1

Justering av protokoll

 

Protokoll från sammanträdet den 28 april 2009 justerades.

 

§ 2

Anmälningar

 

Kanslichefen meddelade att tre nya granskningsanmälningar kommit in.

  • Dåvarande socialdemokratiska regeringens agerande i samband med CIA:s fångtransporter med Sverige som transitland (dnr 050-2423-2008/09)
  • Granskning av dåvarande försvarsminister Leni Björklunds myndighetsstyrning (dnr 050-2441-2008/09)
  • Granskning av regeringens beslut om riktlinjer för anställningsvillkor för ledande befattningshavare avseende AP-fonderna (dnr 050-2454-2008/09).

 

§ 3

Granskningsärende 17-19 – Regeringens agerande i ett avvisningsärende gällande en marockansk medborgare

 

Utskottet behandlade granskningsärendet angående regeringens agerande i ett avvisningsärende gällande en marockansk medborgare.

 

Ärendet bordlades.

 

§ 4

Granskningsärende 4 – Regeringens hantering av tre svenskar som suttit fängslade i Etiopien

 

Utskottet behandlade granskningsärendet angående regeringens hantering av tre svenskar som suttit fängslade i Etiopien.

 

Ärendet bordlades.

 


 

§ 5

 

Granskningsärende 23 – Regeringens hantering av forskningsmedel

 

Utskottet behandlade granskningsärendet angående regeringens hantering av forskningsmedel.

 

Ärendet bordlades.

 

§ 6

 

Granskningsärende 2 – Regeringens handläggning av merkostnadsersättning i samband med plusjobb

 

Utskottet behandlade granskningsärendet angående regeringens handläggning av merkostnadsersättning i samband med plusjobb.

 

Ett särskilt yttrande från Yilmaz Kerimo (s) delades ut under sammanträdet.

 

Ärendet bordlades.

 

§ 7

 

Granskningsärende 26 – Granskning av regeringens utövande av ägandet i Carnegie Investment Bank AB

 

Utskottet behandlade granskningsärendet angående granskning av regeringens utövande av ägandet i Carnegie Investment Bank AB.

 

Ärendet bordlades.

 

§ 8

Granskningsärende 21 – Fråga om jäv inom Kulturdepartementet i hanteringen av presstödsfrågan

 

Utskottet behandlade granskningsärendet angående fråga om jäv inom Kulturdepartementet i hanteringen av presstödsfrågan.

 

Ärendet bordlades.

 

§ 9

Granskningsärende 15 – Socialförsäkringsminister Cristina Husmark Pehrssons agerande för att ge Försäkringskassan rimliga villkor att sköta sitt uppdrag

 

Utskottet behandlade granskningsärendet angående socialförsäkringsminister Cristina Husmark Pehrssons agerande för att ge Försäkringskassan rimliga villkor att sköta sitt uppdrag.

 

Ärendet bordlades.

 


 

§ 10

Granskningsärende 25 – Regeringens handläggning av nedläggningen av Svensk Kassaservice och de konsekvenser som följt därav

 

Utskottet behandlade granskningsärendet angående regeringens handläggning av nedläggningen av Svensk Kassaservice och de konsekvenser som följt därav.

 

Ärendet bordlades.

 

§ 11

Granskningsärende 22 – Regeringens agerande avseende vissa anslag på tilläggsbudget

 

Utskottet behandlade granskningsärendet angående regeringens agerande avseende vissa anslag på tilläggsbudget.

 

Ärendet bordlades.

 

§ 12

Granskningsärende 27 – Regeringens agerande i samband med EU:s uppförandekod för vapenexport

 

Utskottet behandlade granskningsärendet angående regeringens agerande i samband med EU:s uppförandekod för vapenexport.

 

Ärendet bordlades.

 

§ 13

Granskningsärende 14 – Regeringens beredning av lagstiftningen rörande signalspaning

 

Utskottet behandlade granskningsärendet angående regeringens beredning av lagstiftningen rörande signalspaning.

 

Ärendet bordlades.

 

§ 14

Granskningsärende 7 och 11 – Utnämnandet av generaldirektör för Svenska Kraftnät och tillsättandet av ny rikspolischef

 

Utskottet behandlade granskningsärendet angående utnämnandet av generaldirektör för Svenska Kraftnät och tillsättandet av ny rikspolischef.

 

Ärendet bordlades.

§ 15

Granskningsärende 3 – Försäljning av vissa statligt ägda bolag

 

Utskottet behandlade granskningsärendet angående försäljning av vissa statligt ägda bolag.

 

Ärendet bordlades.

 


 

§ 16

Ordförandebyte

 

Ordföranden Berit Andnor lämnade sammanträdet och vice ordföranden Per Bill tog över ordförandeskapet.

 

§ 17

Granskningsärende 9 – Statsrådet Sven Otto Littorins hantering av generaldirektören för Arbetsförmedlingen

 

Utskottet behandlade granskningsärendet angående statsrådet Sven Otto Littorins hantering av generaldirektören för Arbetsförmedlingen.

 

Ärendet bordlades.

 

§ 18

Granskningsärende 33 – Granskning av ansvarig minister i den socialdemokratiska regeringen för beredning av Försäkringskassans omorganisering 2005 för att ge den nya organisationen rimliga villkor att sköta sitt uppdrag

 

Utskottet behandlade granskningsärendet angående granskning av ansvarig minister i den socialdemokratiska regeringen för beredning av Försäkringskassans omorganisering 2005 för att ge den nya organisationen rimliga villkor att sköta sitt uppdrag.

 

Ärendet bordlades.

 

§ 19

Granskningsärende 35 – Förnyad granskning av f.d. utrikesminister Laila Freivalds agerande i samband med stängningen av en hemsida

 

Utskottet behandlade granskningsärendet angående förnyad granskning av f.d. utrikesminister Laila Freivalds agerande i samband med stängningen av en hemsida.

 

Ärendet bordlades.

 

§ 20

Granskningsärende 28-30 – Ansvaret för ett beslut att avvisa två egyptiska medborgare till Egypten

 

Utskottet behandlade granskningsärendet angående ansvaret för ett beslut att avvisa två egyptiska medborgare till Egypten.

 

Ärendet bordlades.

 

Vid protokollet

 

Justeras

 

 

Berit Andnor


 

 

KONSTITUTIONSUTSKOTTET

 

Förteckningen uppdaterad 2009-05-04

NÄRVAROFÖRTECKNING

Bilaga 1

till särskilt protokoll

2008/09:39

 

§ 1-9

§10-16

§17

§18-20

§

§

§

 

N

V

N

V

N

V

N

V

N

V

N

V

N

V

LEDAMÖTER

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Berit Andnor (s) ordf.

X

 

X

 

-

 

-

 

 

 

 

 

 

 

Per Bill (m) v. ordf.

X

 

X

 

X

 

X

 

 

 

 

 

 

 

Margareta Cederfelt (m)

X

 

X

 

X

 

X

 

 

 

 

 

 

 

Morgan Johansson (s)

X

 

X

 

X

 

-

 

 

 

 

 

 

 

Andreas Norlén (m)

X

 

X

 

X

 

X

 

 

 

 

 

 

 

Stefan Tornberg (c)

X

 

X

 

X

 

X

 

 

 

 

 

 

 

Yilmaz Kerimo (s)

X

 

X

 

X

 

X

 

 

 

 

 

 

 

Cecilia Wigström i Göteborg (fp)

X

 

X

 

X

 

X

 

 

 

 

 

 

 

Helene Petersson i Stockaryd (s)

X

 

X

 

X

 

X

 

 

 

 

 

 

 

Björn Leivik (m)

X

 

X

 

X

 

X

 

 

 

 

 

 

 

Billy Gustafsson (s)

X

 

X

 

X

 

X

 

 

 

 

 

 

 

Ingvar Svensson (kd)

X

 

X

 

X

 

X

 

 

 

 

 

 

 

Anna Tenje (m)

X

 

O

 

O

 

O

 

 

 

 

 

 

 

Marianne Berg (v)

X

 

X

 

X

 

X

 

 

 

 

 

 

 

Phia Andersson (s)

X

 

X

 

X

 

X

 

 

 

 

 

 

 

Annie Johansson (c)

X

 

X

 

X

 

X

 

 

 

 

 

 

 

Mikael Johansson (mp)

X

 

X

 

X

 

X

 

 

 

 

 

 

 

SUPPLEANTER

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Karl Sigfrid (m)

O

 

X

 

X

 

X

 

 

 

 

 

 

 

Sinikka Bohlin (s)

O

 

O

 

X

 

X

 

 

 

 

 

 

 

Marianne Watz (m)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tone Tingsgård (s)

O

 

O

 

O

 

X

 

 

 

 

 

 

 

Hans Wallmark (m)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Kerstin Lundgren (c)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Christina Zedell (s)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Helena Bargholtz (fp)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tommy Ternemar (s)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Olof Lavesson (m)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Kerstin Haglö (s)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Otto von Arnold (kd)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Malin Löfsjögård (m)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Wiwi-Anne Johansson (v)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Mats Berglind (s)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Sven Bergström (c)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Peter Eriksson (mp)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tommy Waidelich (s)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Camilla Lindberg (fp)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Rossana Dinamarca (v)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Max Andersson (mp)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Inger Jarl Beck (s)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Anna Kinberg Batra (m)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Birgitta Sellén (c)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Eva Bengtson Skogsberg (m)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Kjell Eldensjö (kd)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

N=Närvarande,  V=votering,  x=ledamöter som deltagit i handl., o=ledamöter som härutöver varit närvarande x) = deltagit delvis

x = ledamöter som deltagit i handläggningen

 

 

KU:s särskilda protokoll

Protokoll från KU:s särskilda sammanträden där konstitutionsutskottet, KU, behandlar de granskningsärenden som inletts efter ledamöternas KU-anmälningar.