Särskilt protokoll utskottssammanträde 2009/10:1

utskottsdokument 2009/10:230F47

 

 

KONSTITUTIONSUTSKOTTET

 

 

SÄRSKILT

PROTOKOLL

 

UTSKOTTSSAMMANTRÄDE 2009/10:1

 

DATUM

Torsdagen den 17 september 2009

TID

10.45-11.05

NÄRVARANDE

Se bilaga 1

 

 

 

§ 1

Justering av protokoll

 

Protokoll från sammanträdet den 11 juni 2009 justerades.

 

§ 2

Anmälningar

 

Kanslichefen meddelade att det inkommit sex anmälningar under tiden den 12 juni 2009 och fram till den 11 september 2009.

  • Granskning av regeringens styrning av Vattenfall, inlämnad av Alf Eriksson (s), dnr 050-2810-2009/10
  • Granskning av regeringens samråd med riksdagen rörande möjligheter för amerikanska myndigheter att ta del av hemliga uppgifter från svenska banker, inlämnad av Leif Pagrotsky (s), dnr 050-3200-2009/10
  • Granskning av Utrikesdepartementets ansvar för ett uttalande från den svenska ambassaden i Israel, inlämnad av Urban Ahlin (s), dnr 050-3316-2009/10
  • Granskning av Tobias Billströms agerande i samband med upprättandet och uppfyllandet av åtagandeavtal med Irak, inlämnad av Kalle Larsson (v), dnr 050-3339-2009/10
  • Granskning av regeringens hantering av riksdagsbeslut gällande Rikstrafiken, inlämnad av Karin Svensson Smith (mp), dnr 050-3409-2009/10
  • Granskning av ansvarigt statsråd i den förra socialdemokratiska regeringens med anledning av att felaktig information delgivits EU-nämnden rörande EU:s ledamotsstadga, inlämnad av Fredrik Schulte (m),
    dnr 050-3445-2009/10.

 

Kanslichefen anmälde därutöver granskningslistan, som för närvarande tar upp 22 ärenden.

 

Vidare föreslog kanslichefen att en redogörelse i fråga om frågeinstituten skulle tas med i höstens granskningsbetänkande. Förslaget godkändes.

 


 

§ 3

Regeringsprotokollen

 

Utskottet behandlade granskningsärendet Regeringsprotokollen.

 

Utskottet beslutade att en skrivelse med vissa frågor skulle sändas till Regeringskansliet.

 

Ärendet bordlades.

§ 4

Vissa förvaltningsärenden

 

Utskottet behandlade granskningsärendet Vissa förvaltningsärenden.

 

Utskottet beslutade att en skrivelse med vissa frågor skulle sändas till Regeringskansliet.

 

Ärendet bordlades.

 

§ 5

 

Utnämningsmakten

 

Utskottet behandlade granskningsärendet Utnämningsmakten.

 

Utskottet beslutade att en skrivelse med vissa frågor skulle sändas till Regeringskansliet.

 

Ärendet bordlades.

 

§ 6

 

Beredningskravet

 

Utskottet behandlades granskningsärendet Beredningskravet.

 

Utskottet beslutade att en skrivelse med vissa frågor skulle sändas till Regeringskansliet.

 

Ärendet bordlades.

 

 

Vid protokollet

 

Justeras

 

 

Berit Andnor

 

 

 

 

 

 


 

 

KONSTITUTIONSUTSKOTTET

 

Förteckningen uppdaterad 2009-05-01

NÄRVAROFÖRTECKNING

Bilaga 1

till särskilt protokoll

2009/10:1

 

§1-6

§

§

§

§

§

§

 

N

V

N

V

N

V

N

V

N

V

N

V

N

V

LEDAMÖTER

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Berit Andnor (s) ordf.

X

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Per Bill (m) v. ordf.

X

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Margareta Cederfelt (m)

X

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Morgan Johansson (s)

-

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Andreas Norlén (m)

X

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Stefan Tornberg (c)

X

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Yilmaz Kerimo (s)

X

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Cecilia Wigström i Göteborg (fp)

X

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Helene Petersson i Stockaryd (s)

X

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Björn Leivik (m)

X

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Billy Gustafsson (s)

X

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ingvar Svensson (kd)

X

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Anna Tenje (m)

X

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Marianne Berg (v)

X

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Phia Andersson (s)

X

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Annie Johansson (c)

X

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Mikael Johansson (mp)

X

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

SUPPLEANTER

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Karl Sigfrid (m)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Sinikka Bohlin (s)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Marianne Watz (m)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tone Tingsgård (s)

X

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Hans Wallmark (m)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Kerstin Lundgren (c)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Christina Zedell (s)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Helena Bargholtz (fp)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tommy Ternemar (s)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Olof Lavesson (m)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Kerstin Haglö (s)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Otto von Arnold (kd)

O

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Malin Löfsjögård (m)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Wiwi-Anne Johansson (v)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Mats Berglind (s)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Sven Bergström (c)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Peter Eriksson (mp)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tommy Waidelich (s)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Camilla Lindberg (fp)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Rossana Dinamarca (v)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Max Andersson (mp)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Inger Jarl Beck (s)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Anna Kinberg Batra (m)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Birgitta Sellén (c)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Eva Bengtson Skogsberg (m)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Kjell Eldensjö (kd)

O

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

N=Närvarande,  V=votering,  x=ledamöter som deltagit i handl., o=ledamöter som härutöver varit närvarande x) = deltagit delvis

x = ledamöter som deltagit i handläggningen

 

 

KU:s särskilda protokoll

Protokoll från KU:s särskilda sammanträden där konstitutionsutskottet, KU, behandlar de granskningsärenden som inletts efter ledamöternas KU-anmälningar.