Särskilt protokoll utskottssammanträde 2009/10:2

utskottsdokument 2009/10:23156A

 

 

KONSTITUTIONSUTSKOTTET

 

 

SÄRSKILT

PROTOKOLL

 

UTSKOTTSSAMMANTRÄDE 2009/10:2

 

DATUM

Torsdagen den 15 oktober 2009

TID

09.24-09.45

NÄRVARANDE

Se bilaga 1

 

 

 

§ 1

Justering av protokoll

 

Protokoll från sammanträdet den 17 september 2009 justerades.

 

§ 2

Bidragsgivning till organisationer

 

Utskottet behandlade granskningsärendet Bidragsgivning till organisationer.

 

Utskottet beslutade att en skrivelse med frågor skulle sändas till Regeringskansliet.

 

§ 3

Underrättelseskyldighet i utrikespolitiska frågor

 

Utskottet behandlade granskningsärendet Underrättelseskyldighet i utrikespolitiska frågor.

 

Utskottet beslutade att en skrivelse med frågor skulle sändas till Regeringskansliet.

 

§ 4

 

Beredningskravet

 

Utskottet behandlade granskningsärendet Beredningskravet.

 

Utskottet beslutade att en skrivelse med frågor skulle sändas till Regeringskansliet.

 

§ 5

 

Regeringsprotokollen

 

Utskottet behandlade granskningsärendet angående Regeringsprotokollen.

 

Ärendet bordlades.

 


 

§ 6

 

Vissa förvaltningsärenden

 

Utskottet behandlade granskningsärendet angående Vissa förvaltningsärenden.

 

Ärendet bordlades.

 

§ 7

Utnämningsmakten

 

Utskottet behandlade granskningsärendet angående Utnämningsmakten.

 

Ärendet bordlades.

 

§ 8

Granskningsärende 5 – Statsrådet Mats Odells försäljning av aktieinnehav

 

Utskottet behandlade granskningsärendet angående statsrådet Mats Odells försäljning av aktieinnehav.

 

Ärendet bordlades.

 

§ 9

Granskningsärende 8 – Regeringens agerande vid entledigandet av generaldirektör för Tandvårds- och läkemedelsförmånsverket

 

Utskottet behandlade granskningsärendet angående Regeringens agerande vid entledigandet av generaldirektör för Tandvårds- och läkemedelsförmånsverket.

 

Ärendet bordlades.

 

 

Vid protokollet

 

Justeras

 

 

Berit Andnor

 

 

 

 

 


 

 

KONSTITUTIONSUTSKOTTET

 

Förteckningen uppdaterad 2009-10-12

NÄRVAROFÖRTECKNING

Bilaga 1

till särskilt protokoll

2009/10:2

 

§1-9

§

§

§

§

§

§

LEDAMÖTER

N

V

N

V

N

V

N

V

N

V

N

V

N

V

Berit Andnor (s) ordf.

X

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Per Bill (m) v. ordf.

X

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Margareta Cederfelt (m)

X

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Morgan Johansson (s) tjl. tom 31/12-09

-

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Andreas Norlén (m)

X

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Stefan Tornberg (c)

X

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Yilmaz Kerimo (s)

-

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Cecilia Wigström i Göteborg (fp)

X

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Helene Petersson i Stockaryd (s)

X

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Björn Leivik (m)

O

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Billy Gustafsson (s)

X

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ingvar Svensson (kd)

X

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Anna Tenje (m)

X

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Marianne Berg (v)

X

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Phia Andersson (s)

X

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Annie Johansson (c)

X

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Mikael Johansson (mp)

X

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

SUPPLEANTER

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Karl Sigfrid (m)

X

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Sinikka Bohlin (s)

X

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Marianne Watz (m)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tone Tingsgård (s)

O

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Hans Wallmark (m)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Kerstin Lundgren (c)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Christina Zedell (s)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Helena Bargholtz (fp)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tommy Ternemar (s)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Olof Lavesson (m)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Kerstin Haglö (s)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Otto von Arnold (kd)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Malin Löfsjögård (m)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Wiwi-Anne Johansson (v)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Mats Berglind (s)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Sven Bergström (c)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Peter Eriksson (mp)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tommy Waidelich (s)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Camilla Lindberg (fp)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Rossana Dinamarca (v)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Max Andersson (mp)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Inger Jarl Beck (s)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Anna Kinberg Batra (m)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Birgitta Sellén (c)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Eva Bengtson Skogsberg (m)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Kjell Eldensjö (kd)

O

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Torbjörn Lövendahl (s) tom 31/12 -09

O

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

N=Närvarande,  V=votering,  x=ledamöter som deltagit i handl., o=ledamöter som härutöver varit närvarande x) = deltagit delvis

x = ledamöter som deltagit i handläggningen

 

 

KU:s särskilda protokoll

Protokoll från KU:s särskilda sammanträden där konstitutionsutskottet, KU, behandlar de granskningsärenden som inletts efter ledamöternas KU-anmälningar.