Särskilt protokoll utskottssammanträde 2009/10:24

utskottsdokument 2009/10:23A325

 

 

KONSTITUTIONSUTSKOTTET

 

 

SÄRSKILT

PROTOKOLL

 

UTSKOTTSSAMMANTRÄDE 2009/10:24

 

DATUM

Torsdagen den 18 februari 2010

TID

09.28-09.43

NÄRVARANDE

Se bilaga 1

 

 

 

§ 1

Justering av protokoll

 

Protokoll från sammanträdet den 16 februari 2010 justerades.

 

§ 2

Granskningsärende 18 och 31 – Regeringens och ansvariga statsråds samråd med riksdagen inför beslut vid ministerrådet

 

Utskottet behandlade granskningsärendet angående regeringens och ansvariga statsråds samråd med riksdagen inför beslut vid ministerrådet.

 

Utskottet beslutade att en skrivelse med frågor skulle sändas till Regeringskansliet.

 

Ärendet bordlades.

 

§ 3

Granskningsärende 30 – Granskning av regeringsbeslut rörande bl.a. reformerad rekrytering till Försvarsmakten

 

Utskottet behandlade granskningsärendet angående regeringsbeslut rörande bl.a. reformerad rekrytering till Försvarsmakten.

 

Utskottet beslutade att en skrivelse med frågor skulle sändas till Regeringskansliet.

 

Ärendet bordlades.

 

§ 4

Ordförandebyte

 

Ordföranden Berit Andnor lämnade sammanträdet och vice ordföranden Per Bill tog över ordförandeskapet.

 


 

§ 5

 

Granskningsärende 12 och 13 – Granskning av den dåvarande regeringens agerande med anledning av uppgifter om en hemlig fångtransport utförd av den amerikanska säkerhetstjänsten på svensk mark

 

Utskottet behandlade granskningsärendet angående den dåvarande regeringens agerande med anledning av uppgifter om en hemlig fångtransport utförd av den amerikanska säkerhetstjänsten på svensk mark.

 

Utskottet beslutade att en skrivelse med frågor skulle sändas till Regeringskansliet.

 

Ärendet bordlades.

 

§ 6

 

Granskningsärende 1 – Agerande inom FN:s olja-för-mat-program

 

Utskottet behandlade granskningsärendet angående agerande inom FN:s olja-för-mat-program.

 

Ärendet bordlades.

 

 

Vid protokollet

 

 

Justeras

 

 

Berit Andnor

 

 

 

 

 


 

 

KONSTITUTIONSUTSKOTTET

 

Förteckningen uppdaterad 2010-02-16

NÄRVAROFÖRTECKNING

Bilaga 1

till särskilt protokoll

2009/10:24

 

§1

§2-4

§5-6

§

§

§

§

LEDAMÖTER

N

V

N

V

N

V

N

V

N

V

N

V

N

V

Berit Andnor (s) ordf.

X

 

X

 

-

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Per Bill (m) v. ordf.

X

 

X

 

X

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Margareta Cederfelt (m)

O

 

X

 

X

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Morgan Johansson (s)

X

 

X

 

-

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Andreas Norlén (m)

X

 

X

 

X

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Stefan Tornberg (c)

X

 

X

 

X

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Yilmaz Kerimo (s)

X

 

X

 

X

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Cecilia Wigström i Göteborg (fp)

-

 

-

 

-

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Helene Petersson i Stockaryd (s)

X

 

X

 

X

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Björn Leivik (m)

X

 

X

 

X

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Billy Gustafsson (s)

X

 

X

 

X

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ingvar Svensson (kd)

X

 

X

 

X

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Anna Tenje (m)

X

 

X

 

X

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Marianne Berg (v)

X

 

X

 

X

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Phia Andersson (s) tjl tom 31/3-10

-

 

-

 

-

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Annie Johansson (c)

X

 

X

 

X

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Mikael Johansson (mp)

X

 

X

 

X

 

 

 

 

 

 

 

 

 

SUPPLEANTER

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Karl Sigfrid (m)

X

 

O

 

O

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Sinikka Bohlin (s)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Marianne Watz (m)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tone Tingsgård (s)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Hans Wallmark (m)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Kerstin Lundgren (c)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Christina Zedell (s)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Helena Bargholtz (fp)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tommy Ternemar (s)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Olof Lavesson (m)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Kerstin Haglö (s)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Otto von Arnold (kd)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Malin Löfsjögård (m)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Wiwi-Anne Johansson (v)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Mats Berglind (s)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Sven Bergström (c)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Peter Eriksson (mp)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tommy Waidelich (s)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Camilla Lindberg (fp)

X

 

X

 

X

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Rossana Dinamarca (v)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Max Andersson (mp)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Inger Jarl Beck (s)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Anna Kinberg Batra (m)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Birgitta Sellén (c)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Eva Bengtson Skogsberg (m)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Kjell Eldensjö (kd)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Petter Löberg tom 31/3-10

X

 

X

 

X

 

 

 

 

 

 

 

 

 

N=Närvarande,  V=votering,  x=ledamöter som deltagit i handl., o=ledamöter som härutöver varit närvarande x) = deltagit delvis

x = ledamöter som deltagit i handläggningen