Särskilt protokoll utskottssammanträde 2009/10:47

utskottsdokument 2009/10:23DB07

 

 

KONSTITUTIONSUTSKOTTET

 

 

SÄRSKILT

PROTOKOLL

 

UTSKOTTSSAMMANTRÄDE 2009/10:47

 

DATUM

Tisdagen den 1 juni 2010

TID

10:54-11:30 11:45-11:54

NÄRVARANDE

Se bilaga 1

 

 

 

§ 1

Justering av protokoll

 

Protokoll från sammanträdet den 27 maj 2010 justerades.

 

§ 2

Ordförandebyte

 

Ordföranden Berit Andnor lämnade sammanträdet och vice ordföranden Per Bill tog över ordförandeskapet.

 

§ 3

Justering av KU 20 Granskningsärende

 

Utskottet fortsatte behandlingen av betänkande 2009/10:KU20 Granskningsbetänkande, avsnittet 1.5, 6.1 och 6.2

 

Utskottet fattade beslut i detta avsnitt. Förslaget till denna del av betänkandet justerades.

 

§ 4

Ordförandebyte

 

Ordföranden Berit Andnor återtog ledningen av sammanträdet.

 

§ 5

Justering av KU 20 Granskningsärende

 

Utskottet behandlade betänkande 2009/10:KU20 Granskningsbetänkande i övriga delar.

 

Utskottet fattade beslut i dessa avsnitt. Förslag till denna del av betänkandet justerades.

 

§ 6

 

Ajournering

 

Utskottet beslutade att ajournera sammanträdet i tio minuter.

 

§ 7

 

Justering av KU 20 Granskningsärende

 

Utskottet fortsatte behandlingen av betänkande 2009/10:KU20 Granskningsbetänkande.

 

Utskottet beslutade att granskningsbetänkandet 2009/10:KU20 var justerat.

 

 

 

 

§ 8

 

 

 

Granskning hösten 2010

 

Frågan om ämnen för utskottets granskning hösten 2010 behandlades. En preliminär plan för granskningen godkändes

 

 

Vid protokollet

 

 

Tony Holmstedt

 

Justeras

 

 

Berit Andnor

 

 

 

 


 

 

KONSTITUTIONSUTSKOTTET

 

Kompletteringsval 2010-04-01

NÄRVAROFÖRTECKNING

Bilaga 1

till särskilt protokoll

2008/09:47

 

§ 1

§ 2-3

§ 4-8

§

§

§

§

 

N

V

N

V

N

V

N

V

N

V

N

V

N

V

LEDAMÖTER

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Berit Andnor (s) ordf.

X

 

-

 

X

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Per Bill (m) v. ordf.

X

 

X

 

X

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Margareta Cederfelt (m)

X

 

X

 

X

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Morgan Johansson (s)

-

 

-

 

-

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Andreas Norlén (m)

X

 

X

 

X

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Stefan Tornberg (c)

X

 

X

 

X

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Yilmaz Kerimo (s)

X

 

X

 

X

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Cecilia Wigström i Göteborg (fp)

X

 

X

 

X

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Helene Petersson i Stockaryd (s)

X

 

X

 

X

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Björn Leivik (m)

X

 

X

 

X

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Billy Gustafsson (s)

X

 

X

 

X

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ingvar Svensson (kd)

X

 

X

 

X

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Anna Tenje (m)

X

 

X

 

X

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Marianne Berg (v)

X

 

X

 

X

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Phia Andersson (s)

X

 

X

 

X

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Annie Johansson (c)

X

 

X

 

X

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Mikael Johansson (mp)

X

 

X

 

X

 

 

 

 

 

 

 

 

 

SUPPLEANTER

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Karl Sigfrid (m)

O

 

O

 

O

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Sinikka Bohlin (s)

X

 

X

 

X

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Marianne Watz (m)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tone Tingsgård (s)

o

 

x

 

o

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Hans Wallmark (m)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Kerstin Lundgren (c)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Christina Zedell (s)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Helena Bargholtz (fp)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tommy Ternemar (s)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Olof Lavesson (m)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Kerstin Haglö (s)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Otto von Arnold (kd)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Malin Löfsjögård (m)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Wiwi-Anne Johansson (v)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Mats Berglind (s)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Sven Bergström (c)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Peter Eriksson (mp)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tommy Waidelich (s)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Camilla Lindberg (fp)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Rossana Dinamarca (v)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Max Andersson (mp)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Inger Jarl Beck (s)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Anna Kinberg Batra (m)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Birgitta Sellén (c)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Eva Bengtson Skogsberg (m)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Kjell Eldensjö (kd)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

N=Närvarande,  V=votering,  x=ledamöter som deltagit i handl., o=ledamöter som härutöver varit närvarande x) = deltagit delvis

x = ledamöter som deltagit i handläggningen

 

 

KU:s särskilda protokoll

Protokoll från KU:s särskilda sammanträden där konstitutionsutskottet, KU, behandlar de granskningsärenden som inletts efter ledamöternas KU-anmälningar.