Särskilt protokoll utskottssammanträde 2009/10:42

utskottsdokument 2009/10:23DC4B

 

KONSTITUTIONSUTSKOTTET

 

 

SÄRSKILT

PROTOKOLL

 

UTSKOTTSSAMMANTRÄDE 2009/10:42

 

DATUM

Torsdagen den 6 maj 2010

TID

09:00 – 10:05, 10:40 – 11:05

NÄRVARANDE

Se bilaga 1

 

 

 

§ 1

Offentlig utfrågning med Dag Klackenberg, f.d. styrelseordförande i Vattenfall AB

 

Utskottet höll en offentlig utfrågning med Dag Klackenberg, f.d. styrelseordförande i Vattenfall AB, i granskningsärendena 17 och 25 Regeringens styrning av Vattenfall AB.

 

§ 2

Justering av protokoll

 

Protokoll från sammanträdet torsdagen den 29 april 2010 justerades.

 

§ 3

Den fortsatta planeringen av granskningsarbetet under våren

 

Kanslichefen redogjorde för planeringen inför utfrågningen med näringsminister Maud Olofsson.
Nytt datum för justering av granskningsbetänkandet KU20 blir den 1 juni.

 

§ 4

Näringsminister Maud Olofssons agerande i samband med miljöprövning av en vindkraftspark i Markbygden

 

Utskottet behandlade granskningsärende 26 Näringsminister Maud Olofssons agerande i samband med miljöprövning av en vindkraftspark i Markbygden.

 

Ärendet bordlades.

 

§ 5

Regeringsbeslut rörande bl.a. reformerad rekrytering till Försvarsmakten

 

Utskottet behandlade granskningsärende 30 Regeringsbeslut rörande bl.a. reformerad rekrytering till Försvarsmakten.

 

Ärendet bordlades.

 

§ 6

Regeringens utövande av ägandet i Carnegie Investment Bank AB och försäljningen av aktier i Carnegie Investment Bank AB

 

Utskottet behandlade granskningsärendena 2 och 9 Regeringens utövande av ägandet i Carnegie Investment Bank AB och försäljningen av aktier i Carnegie Investment Bank AB.

 

Ärendena bordlades.

 

§ 7

Granskning av regeringens styrning av Apoteket AB

 

Utskottet behandlade granskningsärende 24 Granskning av regeringens styrning av Apoteket AB.

 

Ärendet bordlades.

 

§ 8

Hanteringen av stöd till fordonsindustrin

 

Utskottet behandlade granskningsärendena 4 och 32 Hanteringen av stöd till fordonsindustrin.

 

Ärendena bordlades.

 

§ 9

Regeringens styrning av Vattenfall AB

 

Utskottet behandlade granskningsärendena 17 och 25 Regeringens styrning av Vattenfall AB.

 

Ärendena bordlades.

 

§ 10

Regeringens beslut om riktlinjer för anställningsvillkor för ledande befattningshavare avseende AP-fonderna

 

Utskottet behandlade granskningsärende 15 Regeringens beslut om riktlinjer för anställningsvillkor för ledande befattningshavare avseende AP-fonderna.

 

Ärendet bordlades.

 

 

Vid protokollet

 

 

Kerstin Carlsson

 

Justeras

 

 

Berit Andnor

 

 

 

 


 

KONSTITUTIONSUTSKOTTET

 

Kompletteringsval 2010-04-01

NÄRVAROFÖRTECKNING

Bilaga 1 till särskilt protokoll

2009/10:42

 

 

§§ 1-6

§§ 7-10

§

§

§

§

§

 

N

V

N

V

N

V

N

V

N

V

N

V

N

V

LEDAMÖTER

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Berit Andnor (s) ordf.

X

 

X

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Per Bill (m) v. ordf.

X

 

X

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Margareta Cederfelt (m)

X

 

X

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Morgan Johansson (s)

X

 

X

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Andreas Norlén (m)

X

 

X

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Stefan Tornberg (c)

X

 

X

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Yilmaz Kerimo (s)

X

 

X

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Cecilia Wigström i Göteborg (fp)

X

 

-

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Helene Petersson i Stockaryd (s)

X

 

X

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Björn Leivik (m)

X

 

X

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Billy Gustafsson (s)

X

 

X

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ingvar Svensson (kd)

X

 

X

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Anna Tenje (m)

X

 

X

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Marianne Berg (v)

X

 

X

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Phia Andersson (s)

X

 

X

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Annie Johansson (c)

X

 

X

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Mikael Johansson (mp)

X

 

X

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

SUPPLEANTER

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Karl Sigfrid (m)

O

 

O

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Sinikka Bohlin (s)

O

 

O

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Marianne Watz (m)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tone Tingsgård (s)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Hans Wallmark (m)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Kerstin Lundgren (c)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Christina Zedell (s)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Helena Bargholtz (fp)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tommy Ternemar (s)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Olof Lavesson (m)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Kerstin Haglö (s)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Otto von Arnold (kd)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Malin Löfsjögård (m)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Wiwi-Anne Johansson (v)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Mats Berglind (s)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Sven Bergström (c)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Peter Eriksson (mp)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tommy Waidelich (s)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Camilla Lindberg (fp)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Rossana Dinamarca (v)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Max Andersson (mp)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Inger Jarl Beck (s)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Anna Kinberg Batra (m)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Birgitta Sellén (c)

O

 

O

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Eva Bengtson Skogsberg (m)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Kjell Eldensjö (kd)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

N=Närvarande,  V=votering,  x=ledamöter som deltagit i handl.,  o=ledamöter härutöver som varit närvarande, x)=deltagit delvis