Särskilt protokoll utskottssammanträde 2009/10:44

utskottsdokument 2009/10:23DC57

 

KONSTITUTIONSUTSKOTTET

 

 

SÄRSKILT

PROTOKOLL

 

UTSKOTTSSAMMANTRÄDE 2009/10:44

 

DATUM

Torsdagen den 20 maj 2010

TID

10.25 – 11.00

NÄRVARANDE

Se bilaga 1

 

 

 

§ 1

Justering av protokoll

 

Protokoll från sammanträdet tisdagen den 18 maj justerades.

 

§ 2

Dröjsmålränta på tullavgift till EU

 

Utskottet behandlade granskningsärende 14 Dröjsmålränta på tullavgift till EU.

 

Ärendet bordlades.

 

§ 3

Regeringsbeslut rörande bl.a. reformerad rekrytering till Försvarsmakten

 

Utskottet behandlade granskningsärende 30 Regeringsbeslut rörande bl.a. reformerad rekrytering till Försvarsmakten.

 

Ärendet bordlades.

 

§ 4

Regeringens styrning av Apoteket AB

 

Utskottet behandlade granskningsärende 24 Regeringens styrning av Apoteket AB.

 

Ärendet bordlades.

 

§ 5

Regeringens utövande av ägandet i Carnegie Investment Bank AB och försäljningen av aktier i Carnegie Investment Bank AB

 

Utskottet behandlade granskningsärendena 2 och 9 Regeringens utövande av ägandet i Carnegie Investment Bank AB och försäljningen av aktier i Carnegie Investment Bank AB.

 

Ärendena bordlades.

 

§ 6

Regeringens hantering av överföringen av en fånge till svenskt fängelse

 

Utskottet behandlade granskningsärende 10 Regeringens hantering av överföringen av en fånge till svenskt fängelse.

 

Ärendet bordlades.

 

§ 7

Regeringens och statsrådet Cristina Husmark Pehrssons hantering av förändringar i sjuk- och arbetslöshetsförsäkringarna samt Statsrådet Cristina Husmark Pehrssons styrning av Försäkringskassan

 

Utskottet behandlade granskningsärendena 3 och 29 Regeringens och statsrådet Cristina Husmark Pehrssons hantering av förändringar i sjuk- och arbetslöshetsförsäkringarna samt Statsrådet Cristina Husmark Pehrssons styrning av Försäkringskassan.

 

Ärendena bordlades.

 

§ 8

Förflyttningen av generaldirektören för Tandvårds- och läkemedelsförmånsverket

 

Utskottet behandlade granskningsärende 8 Förflyttningen av generaldirektören för Tandvårds- och läkemedelsförmånsverket.

 

Ärendet bordlades.

 

§ 9

Regeringens styrning av Vattenfall AB

 

Utskottet behandlade granskningsärendena 17 och 25 Regeringens styrning av Vattenfall AB.

 

Ärendena bordlades.

 

§ 10

Ordförandebyte

 

Berit Andnor (s) lämnade över ordförandeklubban till Per Bill (m).

 

§ 11

Den dåvarande regeringens agerande med anledning av uppgifter om en hemlig fångtransport utförd av den amerikanska säkerhetstjänsten på svensk mark 2005 eller 2006

 

Utskottet behandlade granskningsärendena 12 och 13 Den dåvarande regeringens agerande med anledning av uppgifter om en hemlig fångtransport utförd av den amerikanska säkerhetstjänsten på svensk mark 2005 eller 2006.

 

Ärendena bordlades.

 

 

Vid protokollet

 

 

Kerstin Carlsson

 

Justeras

 

 

Berit Andnor

 

 

 

 

 

KONSTITUTIONSUTSKOTTET

 

Kompletteringsval 2010-04-01

NÄRVAROFÖRTECKNING

Bilaga 1 till särskilt protokoll

2009/10:44

 

 

§§ 1-9

§§ 10-11

§

§

§

§

§

 

N

V

N

V

N

V

N

V

N

V

N

V

N

V

LEDAMÖTER

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Berit Andnor (s) ordf.

X

 

-

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Per Bill (m) v. ordf.

X

 

X

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Margareta Cederfelt (m)

-

 

-

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Morgan Johansson (s)

X

 

-

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Andreas Norlén (m)

X

 

X

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Stefan Tornberg (c)

X

 

X

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Yilmaz Kerimo (s)

X

 

X

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Cecilia Wigström i Göteborg (fp)

X

 

X

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Helene Petersson i Stockaryd (s)

X

 

X

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Björn Leivik (m)

X

 

X

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Billy Gustafsson (s)

X

 

X

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ingvar Svensson (kd)

X

 

X

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Anna Tenje (m)

X

 

X

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Marianne Berg (v)

X

 

X

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Phia Andersson (s)

X

 

X

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Annie Johansson (c)

-

 

-

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Mikael Johansson (mp)

X

 

X

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

SUPPLEANTER

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Karl Sigfrid (m)

X

 

X

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Sinikka Bohlin (s)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Marianne Watz (m)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tone Tingsgård (s)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Hans Wallmark (m)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Kerstin Lundgren (c)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Christina Zedell (s)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Helena Bargholtz (fp)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tommy Ternemar (s)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Olof Lavesson (m)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Kerstin Haglö (s)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Otto von Arnold (kd)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Malin Löfsjögård (m)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Wiwi-Anne Johansson (v)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Mats Berglind (s)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Sven Bergström (c)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Peter Eriksson (mp)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tommy Waidelich (s)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Camilla Lindberg (fp)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Rossana Dinamarca (v)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Max Andersson (mp)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Inger Jarl Beck (s)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Anna Kinberg Batra (m)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Birgitta Sellén (c)

X

 

X

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Eva Bengtson Skogsberg (m)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Kjell Eldensjö (kd)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

N=Närvarande,  V=votering,  x=ledamöter som deltagit i handl.,  o=ledamöter härutöver som varit närvarande, x)=deltagit delvis

 

 

KU:s särskilda protokoll

Protokoll från KU:s särskilda sammanträden där konstitutionsutskottet, KU, behandlar de granskningsärenden som inletts efter ledamöternas KU-anmälningar.