Särskilt protokoll utskottssammanträde 2010/11:24

utskottsdokument 2010/11:28F63E

RIKSDAGEN

KONSTITUTIONSUTSKOTTET

 

 

SÄRSKILT

PROTOKOLL

 

UTSKOTTSSAMMANTRÄDE 2010/11:24

 

DATUM

2011-03-17

TID

08.39–09.44

NÄRVARANDE

Se bilaga 1

 

 

§ 1

Justering av protokoll

Protokoll från sammanträdet den 15 mars 2011 justerades.

 

§ 2

Granskningsärende 23 – Regeringens hantering av återtagandeavtalet med Irak

Utskottet behandlade granskningsärendet Regeringens hantering av återtagandeavtalet med Irak.

Utskottet beslutade att en skrivelse med kompletterande frågor skulle sändas till Regeringskansliet.

Ärendet bordlades.

§ 3

Granskningsärende 27 – Utrikesdepartementets hantering av bidrag från biståndsanslagen

Utskottet behandlade granskningsärendet Utrikesdepartementets hantering av bidrag från biståndsanslagen.

Utskottet beslutade att en skrivelse med kompletterande frågor skulle sändas till Regeringskansliet.

Ärendet bordlades.

§ 4

Granskningsärende 28 – Försvarsministerns hantering av förbandsorganisationen

Utskottet behandlade granskningsärendet Försvarsministerns hantering av förbandsorganisationen.

Ärendet bordlades.

§ 5

Granskningsärende 25 – Försvarsministerns hantering av försvarets personalförsörjning

Utskottet behandlade granskningsärendet Försvarsministerns hantering av försvarets personalförsörjning.

Ärendet bordlades.

§ 6

Granskningsärende 4 – Regeringens hantering av EU-direktivet om lagring av trafikuppgifter

Utskottet behandlade granskningsärendet Regeringens hantering av EU-direktivet om lagring av trafikuppgifter.

Ärendet bordlades.

§ 7

Granskningsärende 17 – Regeringens agerande för att ge alla möjlighet till tillgång till telefon i enlighet med svensk lag

Utskottet behandlade granskningsärendet Regeringens agerande för att ge alla möjlighet till tillgång till telefon i enlighet med svensk lag.

Utskottet beslutade att en skrivelse med kompletterande frågor skulle sändas till Regeringskansliet.

Ärendet bordlades.

§ 8

Granskningsärende 1 – Förutvarande och nuvarande regeringars handlande vad gäller fråga om dumpningar av kemiska vapen och radioaktivt avfall i Östersjön

Utskottet behandlade granskningsärendet Förutvarande och nuvarande regeringars handlande vad gäller fråga om dumpningar av kemiska vapen och radioaktivt avfall i Östersjön.

Utskottet beslutade att en skrivelse med kompletterande frågor skulle sändas till Regeringskansliet.

Ärendet bordlades.

§ 9

Granskningsärende 13 och 14 – Regeringens agerande i fråga om USA:s övervakningsverksamhet i Sverige

Utskottet behandlade granskningsärendet Regeringens agerande i fråga om USA:s övervakningsverksamhet i Sverige.

Utskottet beslutade att en skrivelse med kompletterande frågor skulle sändas till Regeringskansliet.

Ärendet bordlades.

§ 10

Överblick och beslut om utredningar

Utskottet diskuterade statusen för granskningsärendena och behovet av ytterligare utredningar.

Utskottet beslutade att bjuda in följande statsråd och andra personer till utfrågning: Åsa Torstensson och dåvarande generaldirektören vid Sjöfartsverket (granskningsärende 3), Ewa Björling (gransknings­ärende 6), Eskil Erlandsson (granskningsärende 12), Jan Björklund och dåvarande ansvarig utgivare för Uppdrag granskning (granskningsärende 15), Sten Tolgfors (granskningsärendena 16, 25 och 28), Lena Adelsohn Liljeroth (granskningsärendena 20 och 21) samt vd och vice vd för Sveriges radio (granskningsärende 21).

 

Vid protokollet

 

Justerat  2011-03-29

 

 

Peter Eriksson

 


 

KONSTITUTIONSUTSKOTTET

Kompletteringsval  2011-02-04

NÄRVAROFÖRTECKNING

Bilaga 1

till särskilt protokoll

2010/11:24

 

§ 1-10

§

§

§

§

§

§

 

N

V

N

V

N

V

N

V

N

V

N

V

N

V

LEDAMÖTER

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Peter Eriksson (MP) ordf.

X

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Per Bill (M) v. ordf.

X

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Peter Hultqvist (S)

X

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Andreas Norlén (M)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Helene Petersson i Stockaryd (S)

X

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Lars Elinderson (M)

X

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Billy Gustafsson (S)

X

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Karl Sigfrid (M)

X

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Phia Andersson (S)

X

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Karin Granbom Ellison (FP)

X

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Hans Hoff (S)

X

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Per-Ingvar Johnsson (C)

X

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Hans Ekström (S)

X

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Kajsa Lunderquist (M)

X

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tuve Skånberg (KD)

X

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Jonas Åkerlund (SD)

X

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Mia Sydow Mölleby (V)

X

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

SUPPLEANTER

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ann-Britt Åsebol (M)

X

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Kerstin Nilsson (S)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Cecilia Brinck (M)

O

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Caroline Helmersson Olsson (S)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Mats Johansson (M)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Per Svedberg (S)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Margareta B Kjellin (M)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Anna-Lena Sörenson (S)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Liselott Hagberg (FP)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Jan-Olof Larsson (S)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Åsa Torstensson (C)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Jabar Amin (MP)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ulrik Nilsson (M)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Valter Mutt (MP)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Penilla Gunther (KD)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

William Petzäll (SD)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Marianne Berg (V)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Thomas Strand (S)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Allan Widman (FP)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Johan Pehrson (FP)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Anders Flanking (C)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Thoralf Alfsson (SD)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Caroline Szyber (KD)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Lars-Axel Nordell (KD)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

N = Närvarande

x = ledamöter som deltagit i handläggningen

V = Votering

o = ledamöter som härutöver har varit närvarande