Särskilt protokoll utskottssammanträde 2010/11:30

utskottsdokument 2010/11:292BD4

RIKSDAGEN

KONSTITUTIONSUTSKOTTET

 

 

SÄRSKILT

PROTOKOLL

 

UTSKOTTSSAMMANTRÄDE 2010/11:30

 

DATUM

2011-04-26

TID

11.00–11.45

12.00–12.22

NÄRVARANDE

Se bilaga 1

 

 

 

§ 1

Offentlig utfrågning med handelsminister Ewa Björling

Utskottet höll en offentlig utfrågning med handelsminister Ewa Björling, rörande granskningsärende 6 Regeringens roll i marknadsföring av övervakningssystem till Libyen.

§ 2

Ajournering

Utskottet beslutade att ajournera sammanträdet och återuppta det i

KU:s sessionssal kl.12.00.

§ 3

Justering av protokoll

Protokoll från sammanträdena den 12 och 14 april 2011 justerades.

 

§ 4

Granskningsärende 3 – Regeringens agerande kring avtal om svavelutsläpp i Östersjön

Utskottet behandlade granskningsärendet Regeringens agerande kring avtal om svavelutsläpp i Östersjön.

Ärendet bordlades.

 

§ 5

Granskningsärende 6 – Regeringens roll i marknadsföring av övervakningssystem till Libyen

Utskottet behandlade granskningsärendet Regeringens roll i marknadsföring av övervakningssystem till Libyen.


Ärendet bordlades.

§ 6

Granskningsärende 13 och 14 – Regeringens agerande i fråga om USA:s övervakningsverksamhet i Sverige

Utskottet behandlade granskningsärendet Regeringens agerande i fråga om USA:s övervakningsverksamhet i Sverige.

 

Utskottet beslutade att vissa handlingar skulle begäras in från Regeringskansliet.

 

Utskottet beslutade även att skjuta fram redovisningen av resultatet av granskningen till hösten 2011.

Ärendet bordlades.

 

 

Vid protokollet

 

Justerat  2011-05-05

 

Peter Eriksson

 


 

KONSTITUTIONSUTSKOTTET

Kompletteringsval  2011-04-15

NÄRVAROFÖRTECKNING

Bilaga 1

till särskilt protokoll

2010/11:30

 

§ 1

§ 2-6

§

§

§

§

§

 

N

V

N

V

N

V

N

V

N

V

N

V

N

V

LEDAMÖTER

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Peter Eriksson (MP) ordf.

x

 

x

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Per Bill (M) v. ordf.

x

 

x

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Sven-Erik Österberg (S)

-

 

-

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Andreas Norlén (M)

x

 

x

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Helene Petersson i Stockaryd (S)

x

 

x

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Lars Elinderson (M)

-

 

-

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Billy Gustafsson (S)

x

 

x

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Karl Sigfrid (M)

x

 

x

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Phia Andersson (S)

x

 

x

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Karin Granbom Ellison (FP)

x

 

x

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Hans Hoff (S)

x

 

x

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Per-Ingvar Johnsson (C)

x

 

x

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Hans Ekström (S)

x

 

x

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Kajsa Lunderquist (M)

x

 

x

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tuve Skånberg (KD)

x

 

x

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Jonas Åkerlund (SD)

x

 

x

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Mia Sydow Mölleby (V)

x

 

x

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

SUPPLEANTER

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ann-Britt Åsebol (M)

x

 

x

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Kerstin Nilsson (S)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Cecilia Brinck (M)

o

 

o

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Caroline Helmersson Olsson (S)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Mats Johansson (M)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Per Svedberg (S)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Margareta B Kjellin (M)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Anna-Lena Sörenson (S)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Liselott Hagberg (FP)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Jan-Olof Larsson (S)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Åsa Torstensson (C)

o

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Jabar Amin (MP)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ulrik Nilsson (M)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Valter Mutt (MP)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Penilla Gunther (KD)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

William Petzäll (SD)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Marianne Berg (V)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Thomas Strand (S)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Allan Widman (FP)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Johan Pehrson (FP)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Anders Flanking (C)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Thoralf Alfsson (SD)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Caroline Szyber (KD)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Lars-Axel Nordell (KD)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Lars Lilja (S)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

N = Närvarande

x = ledamöter som deltagit i handläggningen

V = Votering

o = ledamöter som härutöver har varit närvarande