Särskilt protokoll utskottssammanträde 2010/11:41

utskottsdokument 2010/11:29C305

RIKSDAGEN

KONSTITUTIONSUTSKOTTET

 

 

SÄRSKILT

PROTOKOLL

 

UTSKOTTSSAMMANTRÄDE 2010/11:41

 

DATUM

2011-09-15

TID

10.06–10.30

NÄRVARANDE

Se bilaga 1

 

 

 

§ 1

Anmälningar

Biträdande kanslichefen meddelade att det kommit in två anmälningar.

 

-        Begäran om granskning av eventuell brist på samråd med EU-nämnden från regeringens sida inlämnad av Fredrik Olovsson (S) den 14 juli 2011, dnr 050-3135-2010/11.

 

-        Begäran om granskning av Socialdepartementets beredning av ett ärende rörande sjukförsäkringen inlämnad av Eva-Lena Jansson (S) den 12 september 2011, dnr 050-3430-2010/11.

 

§ 2

Regeringens sammansättning och regeringsarbetets organisation


Utskottet behandlade granskningsärendet Regeringens samman­sättning och regeringsarbetets organisation.

Utskottet beslutade att en skrivelse med begäran om vissa uppgifter m.m. skulle sändas till Regeringskansliet.

 

Ärendet bordlades.

 

§ 3

Utnämningsmakten

Utskottet behandlade granskningsärendet Utnämningsmakten.

Utskottet beslutade att en skrivelse med begäran om vissa uppgifter m.m. skulle sändas till Regeringskansliet.

 

Ärendet bordlades.

 

§ 4

Regeringens information i samband med subsidiaritetskontroll


Utskottet behandlade granskningsärendet Regeringens information i samband med subsidiaritetskontroll.

Utskottet beslutade att en skrivelse med vissa frågor skulle sändas till Regeringskansliet.

 

Ärendet bordlades.

 

§ 5

Förvaltningsmyndigheters internationella överenskommelser


Utskottet behandlade granskningsärendet Förvaltningsmyndigheters internationella överenskommelser.

Utskottet beslutade att en skrivelse med vissa frågor skulle sändas till Regeringskansliet.

 

Ärendet bordlades.

§ 6

Regeringens agerande i fråga om USA:s övervakningsverksamhet i Sverige

Praktikanterna Therese Helin och Joel Löfgren lämnade samman­trädet.

Utskottet behandlade
granskningsärendet Regeringens agerande i fråga om USA:s övervakningsverksamhet i Sverige.

Ärendet bordlades.

 

 

Vid protokollet

 

Justerat  2011-10-11

 

 

Peter Eriksson

 


 

KONSTITUTIONSUTSKOTTET

Ändrad  2011-08-15

NÄRVAROFÖRTECKNING

Bilaga 1

till särskilt protokoll

2010/11:41

 

§ 1-6

§

§

§

§

§

§

§

 

 

N

V

N

V

N

V

N

V

N

V

N

V

N

V

N

V

 

LEDAMÖTER

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Peter Eriksson (MP) ordf.

X

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Per Bill (M) v. ordf.

X

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Sven-Erik Österberg (S)

X

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Andreas Norlén (M)

X

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Helene Petersson i Stockaryd (S)

X

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Lars Elinderson (M)

X

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Billy Gustafsson (S)

X

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Karl Sigfrid (M)

X

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Phia Andersson (S)

X

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Karin Granbom Ellison (FP)

X

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Hans Hoff (S)

X

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Per-Ingvar Johnsson (C)

X

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Hans Ekström (S)

X

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Kajsa Lunderquist (M)

X

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tuve Skånberg (KD)

X

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Jonas Åkerlund (SD)

X

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Mia Sydow Mölleby (V)

X

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

SUPPLEANTER

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ann-Britt Åsebol (M)

O

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Kerstin Nilsson (S)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Cecilia Brinck (M)

O

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Caroline Helmersson Olsson (S)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Mats Johansson (M)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Per Svedberg (S)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Margareta B Kjellin (M)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Anna-Lena Sörenson (S)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Liselott Hagberg (FP)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Jan-Olof Larsson (S)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Åsa Torstensson (C)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Jabar Amin (MP)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ulrik Nilsson (M)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Valter Mutt (MP)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Penilla Gunther (KD)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

William Petzäll (SD)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Marianne Berg (V)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Thomas Strand (S)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Allan Widman (FP)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Johan Pehrson (FP)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Anders Flanking (C)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Thoralf Alfsson (SD)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Caroline Szyber (KD)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Lars-Axel Nordell (KD)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

N = Närvarande

x = ledamöter som deltagit i handläggningen

V = Votering

o = ledamöter som härutöver har varit närvarande

 

 

 

KU:s särskilda protokoll

Protokoll från KU:s särskilda sammanträden där konstitutionsutskottet, KU, behandlar de granskningsärenden som inletts efter ledamöternas KU-anmälningar.