Särskilt protokoll utskottssammanträde 2011/12:25

utskottsdokument 2011/12:2A6867

RIKSDAGEN

KONSTITUTIONSUTSKOTTET

 

 

SÄRSKILT

PROTOKOLL

 

UTSKOTTSSAMMANTRÄDE 2011/12:25

 

DATUM

2012-03-15

TID

10.08–10.56

NÄRVARANDE

Se bilaga 1

 

 

 

§ 1

Justering av protokoll


Utskottet justerade protokoll 2011/12:24.

 

§ 2

Anmälning

Biträdande kanslichefen meddelade att det kommit in en anmälan.

 

-          Begäran om granskning av regeringens agerande i Projekt Simoom inlämnad av Gustav Fridolin och Peter Rådberg (båda MP) den 8 mars 2012, dnr 050-1632-2011/12.

§ 3

Granskningsärende 6 – Möjligheter till arbetslöshetsersättning för den som nekar att ta arbete inom Försvarsmakten

Utskottet behandlade granskningsärendet Möjligheter till arbetslöshetsersättning för den som nekar att ta arbete inom Försvarsmakten.

Ärendet bordlades.

 

§ 4

Granskningsärende 8 – Fråga om regeringen brustit i samråd med riksdagens EU-nämnd rörande Portugals ansökan om krislån från Europeiska unionen

Utskottet behandlade granskningsärendet Fråga om regeringen brustit i samråd med riksdagens EU-nämnd rörande Portugals ansökan om krislån från Europeiska unionen.

Ärendet bordlades.

 

§ 5

Granskningsärende 9 – Socialdepartementets beredning av en konsekvensbedömning

Utskottet behandlade granskningsärendet Socialdepartementets beredning av en konsekvensbedömning.

Ärendet bordlades.

 

§ 6

Granskningsärende 16 – Näringsdepartementets hantering av tilläggsanslag för järnvägsunderhåll

Utskottet behandlade granskningsärendet Näringsdepartementets hantering av tilläggsanslag för järnvägsunderhåll.

Ärendet bordlades.

 

§ 7

Granskningsärende 10 – Försvarsministerns styrning av försvarsmakten

Utskottet behandlade granskningsärendet Försvarsministerns styrning av försvarsmakten.

Ärendet bordlades.

 

§ 8

Granskningsärende 11 – Energiministerns agerande i samband med säkerhetsstopp i kärnreaktorer

Utskottet behandlade granskningsärendet Energiministerns agerande i samband med säkerhetsstopp i kärnreaktorer.

Ärendet bordlades.

 

§ 9

Granskningsärende 23 – Regeringens agerande i Projekt Simoom


Utskottet diskuterade behandlingen av det nya granskningsärendet Regeringens agerande i Projekt Simoom.

Ärendet bordlades.

 

 

Vid protokollet

Justerat  2012-03-20

 

Peter Eriksson

 


 

KONSTITUTIONSUTSKOTTET

(Uppdaterad  2011-12-14)

NÄRVAROFÖRTECKNING

Bilaga 1

till särskilt protokoll

2011/12:25

 

§ 1-9

§

§

§

§

§

§

 

N

V

N

V

N

V

N

V

N

V

N

V

N

V

LEDAMÖTER

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Peter Eriksson (MP) ordf.

X

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Per Bill (M) v. ordf.

X

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Sven-Erik Österberg (S)

X

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Andreas Norlén (M)

X

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Helene Petersson i Stockaryd (S)

X

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Lars Elinderson (M)

X

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Billy Gustafsson (S)

X

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Karl Sigfrid (M)

X

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Phia Andersson (S)

X

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Karin Granbom Ellison (FP)

X

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Hans Hoff (S)

X

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Per-Ingvar Johnsson (C)

X

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Hans Ekström (S)

X

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Kajsa Lunderquist (M) tjl t.o.m. 30/6-12

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tuve Skånberg (KD)

X

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Jonas Åkerlund (SD)

X

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Mia Sydow Mölleby (V)

X

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

SUPPLEANTER

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ann-Britt Åsebol (M)

X

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Kerstin Nilsson (S)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Cecilia Brinck (M)

O

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Caroline Helmersson Olsson (S)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Mats Johansson (M)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Per Svedberg (S)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Margareta B Kjellin (M)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Anna-Lena Sörenson (S)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Liselott Hagberg (FP)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Jan-Olof Larsson (S)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Åsa Torstensson (C)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Jabar Amin (MP)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ulrik Nilsson (M)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Valter Mutt (MP)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Penilla Gunther (KD)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Margareta Sandstedt (SD)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Marianne Berg (V)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Thomas Strand (S)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Allan Widman (FP)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Johan Pehrson (FP)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Vakant

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Thoralf Alfsson (SD)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Caroline Szyber (KD)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Lars-Axel Nordell (KD)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Montaser Eneim (M) t.o.m. 30/6 2012

O

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


N = Närvarande

X = ledamöter som deltagit i handläggningen

V = Votering

O = ledamöter som härutöver har varit närvarande